10 mars, 2014

Advokat får ersättning för promenad till garage

En advokat har fått ytterligare en halvtimmes ersättning godkänd för tidsspillan i samband med ett mål i förvaltningsrätten. Kammarrätten anser det rimligt att han får betalt även för att ta sig till och från sin bil.

En advokat från Eskilstuna var förordnad som offentligt biträde i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Advokaten yrkade i Förvaltningsrätten i Linköping ersättning för sex timmars tidsspillan (tid som tas i anspråk för uppdraget, men där något produktivt arbete inte kan utföras). Förvaltningsrätten ansåg dock att ersättning motsvarande fem timmar var tillräckligt.

Kammarrätten i Jönköping ändrar nu förvaltningsrättens beslut och ger advokaten ersättning för ytterligare en halvtimmes tidsspillan.

Kammarrätten anser att vid beräkning av tidsspillan bör även den tid som går åt för att ta sig mellan kontoret och bilen respektive för att parkera bilen och därefter förflytta sig till domstolen beaktas. Detta gäller även motsvarande tid vid hemresan. Det är vidare rimligt att beakta att biträdet startar en bilresa i så god tid att han eller hon är på plats några minuter innan förhandlingen ska börja.

Advokaten fick därför ersättning för en extra halvtimmes tidsspillan, motsvarande tiden att gå till och från sin bil.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Advokater kan förväntas begära högre ersättning för tidsspillan i framtiden.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se