AD: Sänkt vite för anställd som fört över information från kunddatabas till privat dropbox

Innan en man slutade sin anställning hos ett bolag, där han ingick i ledningsgruppen, och började arbeta hos en konkurrent i september 2012 förde han över delar av bolagets kunddatabas till ett privat så kallat dropboxkonto. Därefter sammanställde han de överförda filerna i en ny databas. Totalt rörde det sig om 4 568 informationsposter.

Tingsrätten fann att mannen hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång eftersom kunddatabasen var skyddad enligt 5 kap. 49 § upphovsrättslagen. Mannen har framställt otillåtna exemplar av kunddatabasen genom dels exporteringen till dropboxkontot och dels sammanställningen i en ny databas.

Han förbjöds av domstolen att fortsätta med detta vid vite på 500 000 kronor. Mannen ålades även att betala 50 000 kronor i skadestånd för utnyttjande av upphovsrätt. Däremot ansåg tingsrätten inte att mannens nya arbetsgivare hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Bolaget överklagade till Arbetsdomstolen (AD), som nu ändrar domen genom att vid vite om 200 000 kronor att framställa exemplar av eller sprida kunddatabasen, inklusive utdrag eller sammanställning av väsentliga delar av denna. AD tar bland annat fasta på att vitesbeloppet ska fastställas utifrån adressatens ekonomiska förhållanden. I övrigt står tingsrättens dom fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kunddatabaser och kundregister är skyddade enligt upphovsrättslagen. Detta innebär att en anställd inte får vidta åtgärder som innebär intrång i eller överträdelse av vissa regler i denna lag.
  • Att arbetstagaren i detta mål utan rätt kopierat arbetsgivarens kunddatabas har utgjort en sådan överträdelse. Den anställda riskerar då att få betala ersättning för den skada som intrånget medfört.
  • Vidare menar AD att vitet ska fastställas till det belopp som med hänsyn till vad som är känt om den anställdes ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

 

Foto: TT

 

dasha_220x220_2

Johanna Haddäng/Dasha Gafur

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*