AD: Företag hade rätt att avskeda trött anställd

Ett företag i Skåne kommun som sagt upp en anställd som lider av sömnapné får nu rätt i Arbetsdomstolen, AD. Då mannen sades upp på grund av långvarig bristande arbetsprestation och inte på grund av diagnosen i sig har han inte diskriminerats.

År 1972 anställdes en man i ett bolag som tillverkar plastdetaljer för fordonsindustrin.

Mannen fick år 2011 diagnosen sömnapné. I april 2013 blev han uppsagd med hänvisning till att han inte längre kunde utföra några arbetsuppgifter av betydelse för bolaget.

Mannens fackförbund väckte talan mot bolaget och dess förbund och yrkade på att Arbetsdomstolen, AD, skulle ogiltigförklara uppsägningen och betala skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.

Arbetsgivarparterna, som bestridit käromålet i dess helhet, har yrkat att talan ska avvisas på grund av rättegångshinder i de delar den avser diskrimineringsersättning och ogiltighet på grund av diskriminering. Alternativt att yrkandet om diskrimineringsersättning ska ogillas på grund av preskription.

AD finner att den inte kan pröva frågan om mannen utsatts för trakasserier, bland annat genom att arbetsgivaren fotograferat mannen när han somnat, i strid med diskrimineringslagen. Domstolen avvisar därför talan i den delen.

Mannens arbetsledare, tillika närmaste chef, har berättat att mannen presterar cirka 70 procent sämre jämfört med andra anställda trots att han sedan flera år haft anpassade arbetsuppgifter och anpassad arbetstid. Chefen har även uppgett att den anställdes arbete måste kontrolleras och att han påtalat för mannen att en uppsägning kan bli aktuell om det inte blev någon förbättring. AD finner ingen anledning att ifrågasätta chefens uppgifter.

Förbundet har inte pekat på någon särskild stöd- eller anpassningsåtgärd som bolaget i övrigt hade kunnat vidta. Det finns därmed inte anledning att anta att mannen genom ytterligare åtgärder i framtiden skulle kunna förbättra sina arbetsprestationer. Förbundet har inte heller pekat på någon enskild befintlig befattning att omplacera mannen till, som varit ledig vid den relevanta tidpunkten.

AD anser därför att bolaget har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och gjort de skäliga stöd- och anpassningsåtgärder som varit möjliga. Saklig grund för uppsägning har därmed förelegat på grund av bristande arbetsprestationerna, oavsett om de berott på sömnapné eller inte.

Det är enligt AD vidare utrett att bolaget sagt upp mannen enbart på grund av de bristande arbetsprestationerna och inte på grund av att mannen i och för sig hade diagnosen sömnapné.

Då mannen inte har diskriminerats avslås förbundets talan. AD ålägger vidare förbundet att ersätta arbetsgivarparternas rättegångkostnader med knappt 380 000 kronor.

–       Domen går helt på arbetsgivarens påståenden och är enligt min mening helt felaktig. Nu måste vi gå igenom domen i detalj och analysera fortsättningen, säger fackförbundets förhandlingsombudsman Hans Karlbom i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som anser sig ha blivit avskedad eller uppsagd på felaktiga grunder kan vända sig till sitt fackförbund som då kan välja att väcka talan mot arbetsgivaren. Är du inte medlem i facket kan du väcka talan mot arbetsgivaren på egen hand, men då är det du själv som riskerar att få betala arbetsgivarens rättegångskostnader om domstolen anser att uppsägningen ändå var korrekt.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson 

vanja.eriksson@blendow.se  

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*