4 november, 2014

33 000 kr i skatt för importerad alkohol

Kammarrätten avslår överklagandet från en man som påförts skatt efter att han fört in en stor mängd alkohol till Sverige.

Tullverket beslutade att påföra skatt på alkoholvaror om sammanlagt 33 000 kronor för en man som fört in 140 liter sprit och 630 liter starköl till Sverige.

Mannen överklagade och invände att alkoholen varit avsedd för hans och hans familjs personliga bruk och att han därmed inte var skattskyldig för varorna. Han uppgav bland annat att avsikten varit att alkoholen skulle förtäras på en försenad 40-årsfest och en firmafest.

Förvaltningsrätten konstaterade att den mängd alkohol som mannen fört in klart översteg de referensnivåer i punktskattedirektivet som skulle tjäna till vägledning för bedömningen av om införda varor var avsedda för privat eller kommersiellt bruk. De förklaringar som mannen hade lämnat framstod enligt förvaltningsrätten som vaga och oprecisa och gav inte tillräckligt stöd för att varorna förts in för hans eller hans familjs personliga bruk. Domstolen ansåg därför att mannen var skattskyldig för varorna och överklagandet avslogs.

Kammarrätten gör nu samma bedömning som underinstansen och avslår överklagandet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I regel är du som svensk skyldig att betala skatt på alkohol du för in i Sverige men köpt utomlands. Vissa undantag gäller dock, dessa kan du läsa mer om på tullverkets hemsida >>>

 

Foto: Lise Åserud/ TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se