12 maj, 2017

3:12 – Nya skatteregler för fåmansföretagare

Vi lanserar nu E-Learningskursen 3:12-reglerna!

I denna digitala kurs går Mats Andersson, advokat på Clear Blue Water Advokat AB, igenom skattereglerna för fåmansföretagare – även de så kallade 3:12-reglerna – och de förslag till ändringar som presenterats av Finansdepartementet och som snart kan vara verklighet. Mats går också igenom flera exempel på vad de föreslagna förändringarna kommer innebära jämfört med de nuvarande reglerna.

3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem.

Del 1. De nuvarande 3:12-reglerna
• Vad är de så kallade 3:12-reglerna?
• Varför finns de så kallade 3:12-reglerna?
• Vilka gäller 3:12 för?
• När slår reglerna till?
• Gränsbelopp
• Beloppgränser för kapitalvinst
• Förutsättningar för lönebaserat utrymme
• Exempel på beräkningar av det lönebaserade utrymmet

Del 2. Ändringsförslaget
• Finansdepartementets förslag
• Skattesatser för utdelning
• Skattesatser för kapitalvinst
• Beräkning av det lönebaserade utrymmet
• Exempel på beräkningar av det lönebaserade utrymmet
• Vad händer med förslaget nu?

Klicka här för att läsa mer och beställa!

Här kan du se de första minuterna av kursinnehållet.