Kostnadsfritt webbinarium den 9 juli & 11 juli📽️ Ny som chef - Ditt nya juridiska ansvar

Femåring drunkade på badhus – mamman döms för sin oaktsamhet

En mamma lät sin femåriga dotter själv gå till omklädningsrummet vid ett badhusbesök. När flickan inte kom tillbaka visade det sig att det värsta tänkbara hade inträffat: flickan hade drunknat i en av bassängerna. Nu döms mamman för vållande till annans död.

En stor tragedi inträffade våren 2015 då en femårig flicka drunknade på ett badhus i Örebro län. Flickan var på badet med sin familj och ville gå till omklädningsrummet för att säga hej då till en av sina vänner. Den 42-åriga mamman lät då den femåriga flickan gå själv, medan hon stannade med flickans yngre bror vid en av bassängerna.

Flickan kom aldrig tillbaka.

Efter att femåringen varit borta i åtminstone fem minuter hittades flickan livlös i badhusets stora bassäng. Omfattande återupplivningsförsök inleddes, men flickans liv gick inte att rädda. Dagen därpå avled hon till följd av drunkningstillbudet.

Mamman åtalades för vållande till annans död

Det kan tyckas vara grymt med tanke på den familjetragedi som händelsen redan innebar, men en tid efter olyckan väcktes åtal mot den 42-åriga mamman för brottet vållande till annans död.

Brottet vållande till annans död är ett så kallat oaktsamhetsbrott. Det kräver inte uppsåt. Om det finns uppsåt till att en person kan dö genom en viss gärning är brottet istället mord eller dråp. Vid vållande till annans död kan själva ”vållandet” bestå i en aktiv handling, eller bero på passivitet. Dessutom måste gärningen i fråga bedömas som så pass oaktsam att den ska anses straffrättsligt klandervärd. Det är med andra ord inte så att vilka oaktsamma gärningar som helst kan bestraffas.

Slutligen måste det finnas ett orsakssamband mellan den oaktsamma gärningen och följden att någon avlidit. Man kan alltså säga att det oaktsamma agerandet måste ha varit direkt utlösande av händelsen som lett till dödsfallet.

Brottet kan begås på en mängd olika sätt. Trafikolyckor, felmedicinering, ett slagsmål som urartar eller vådaskott är typiska exempel på situationer som skulle kunna leda till att någon döms för vållande till annans död. I det aktuella fallet hade mammans oaktsamma beteende enligt åklagaren varit hennes passivitet i att lämna den femåriga dottern utan uppsikt i en sådan riskfylld miljö som en simhall är.

Tingsrätten frikände kvinnan – hovrätten fäller

Örebro tingsrätt ansåg att det visserligen fanns ett orsakssamband mellan flickans död och den oaktsamhet som hennes mamma visat när hon lämnat henne utan uppsikt. Oaktsamheten nådde dock enligt domstolens majoritet inte upp till en straffbar nivå, även om två ledamöter var skiljaktiga och ville fälla 42-åringen för vållande till annans död.

Grovt förenklat kan man säga att rätten visserligen konstaterade att kvinnans agerande startade händelseförloppet som ledde till femåringens död, men att det fanns en rad andra olyckliga omständigheter som också inverkade. Det i och för sig riskfyllda agerandet att släppa iväg en femåring utan uppsikt ansågs inte utifrån omständigheterna så klandervärt att det nådde upp till straffbarhetsnivå, enligt domstolen.

Tingsrätten frikände därför kvinnan.

Åklagaren överklagade till Svea hovrätt, som nu river upp tingsrättsdomen och fäller kvinnan för vållande till annans död. Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att badhuset har utgjort en sådan riskfylld miljö som ställer särskilt höga krav när det gäller tillsynen av barn – särskilt när det handlar om barn som inte är simkunniga. 42-åringen borde enligt hovrätten också ha undersökt var flickan tagit vägen efter ”en avsevärt kortare tid än fem minuter”.

Hovrätten dömer kvinnan till villkorlig fängelsedom och 40 dagsböter.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Oaktsamhetsbrott som vållande till kroppsskada eller vållande till annans död kräver inget uppsåt, utan det räcker att gärningsmannen agerat oaktsamt, vårdslöst – klantigt – för att kunna hållas ansvarig.
 • Domstolarna måste dock alltid pröva om det oaktsamma agerandet varit tillräckligt oaktsamt för att nå upp till straffbar nivå. Människor tillåts alltså göra misstag, men inte vilka misstag som helst. Ofta utgår man ifrån vilka risker som var förutsebara i det enskilda fallet. Att lämna en femåring utan tillsyn i ett badhus är sannolikt mer riskfyllt än att göra detsamma än på en gräsplan, till exempel.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT (Bilden har ingenting med händelserna i artikeln att göra eller simhallen i fråga)

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Tillfälle
2
Kontaktuppgifter
3
Välj ditt lösenord
Samtycke*
Har du redan ett konto hos oss? 
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap
Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*