Byggbolag slarvade med säkerheten – förlorar i kammarrätt

Ett byggnadsbolag hade på ett av sina byggen en byggnadsställning som saknade sådant fallskydd som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Man hade visserligen gett instruktioner till de anställda att inte beträda den aktuella ställningen, men efter en inspektion och domstolsprövning i två instanser måste nu bolaget betala en sanktionsavgift för att inte ha följt arbetsmiljöföreskrifterna. Det räcker alltså inte alltid med muntliga uppmaningar gällande säkerhet på arbetsplatsen.

Varje arbetsplats måste följa de regler som finns i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut.

Arbetsmiljöverket har också rätt att ansöka om så kallade sanktionsavgifter i syfte att få arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket genomförde under januari 2015 en inspektion på en byggarbetsplats, där ett byggbolag verkade. Där upptäcktes en byggnadsställning som saknade så kallade överledare och mellanledare. Någon personlig fallskyddsutrustning användes inte heller av de anställda.

Arbetsmiljöverket ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Malmö om att byggbolaget skulle åläggas att betala en sanktionsavgift på 46 400 kronor. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste nämligen någon form av fallskydd finnas om fallhöjden är över två meter. Om ett bolag bryter mot reglerna kan därför en sanktionsavgift utgå, som en form av bestraffning.

Bolaget motsatte sig sanktionsavgiften – hade informerat de anställda

Bolaget bestred Arbetsmiljöverkets krav. Inför domstolen uppgav bolaget att de anställda hade fått tydliga instruktioner om att inte beträda den aktuella byggnadsställningen. Att en av arbetstagarna på eget bevåg, och utan arbetsgivarens närvaro, trotsat instruktionerna låg enligt bolaget utanför dess kontroll.

Förvaltningsrätten tog del av inspektionsprotokollet och konstaterade att tillträdesleden till byggställningen mycket riktigt var borttagen. Rätten ansåg att detta måste ses som en tydlig signal till de anställda om att ställningen inte skulle användas. Domstolen satte därför ned sanktionsavgiften till hälften – 23.200 kronor. Arbetsgivaransvaret är trots allt mycket långtgående, vilket gjorde att bolaget inte kunde undgå sanktionsavgift, menade rätten.

Arbetsmiljöverket överklagande till kammarrätten

Frågan överklagades därefter till Kammarrätten i Göteborg, som i sitt beslut också betonar det långtgående arbetsgivaransvaret. Rätten understryker att bolaget måste försäkra sig om att de anställda följer de säkerhetsföreskrifter som finns och att det dessutom finns en skyldighet för arbetsgivaren att skapa en kultur på arbetsplatsen där säkerhetsföreskrifterna också respekteras.

De muntliga instruktioner från arbetsgivaren om att de anställda inte skulle beträda ställningen var enligt kammarrätten inte så ursäktande att överträdelsen av arbetsmiljöreglerna att bolagets sanktionsavgift skulle jämkas. Inte heller det faktum att tillträdesdelen varit borttagen förändrade den bedömningen, eftersom det fanns en stege på byggnadsställningen.

Kammarrätten beslutade därför att ändra utslaget ifrån förvaltningsrätten – och påföra bolaget full sanktionsavgift om 46.400 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Arbetsgivare har ett mycket långtgående arbetsmiljöansvar. I detta inbegrips bland annat en skyldighet att både ha säkerhetsregler, men också att se till att de anställda faktiskt följer säkerhetsreglerna.
  • Om arbetsmiljön brister kan bolaget få sanktionsavgifter, men även ansvarig chef kan personligen dömas för arbetsmiljöbrott. Om exempelvis en arbetsplatsolycka sker med följden att en anställd avlider kan exempelvis VD:n i vissa fall dömas till böter eller fängelse, eftersom denne varit ansvarig för arbetsmiljön.

 

Foto: Leif R Jansson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*