Rättsskyddsförsäkring täckte ej ombudskostnad

Många försäkringar innehåller en så kallad rättsskyddsförsäkring som exempelvis kan täcka ombudskostnader i rättstvister man hamnat i. Försäkringarnas villkor kan dock begränsa möjligheten till ersättning genom att exempelvis fastslå att enbart vissa typer av kostnader ersätts. Detta fick en jämtländsk jurist erfara när Länsförsäkringar ansåg att hans ombudsarvode var för högt.

En jurist i Östersund hade rätt till ersättning enligt ett bolags rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar. Mannen hade agerat rättegångsombud åt bolaget som legat i tvist med en bostadsrättsförening.

Målet mellan bolaget och bostadsrättsföreningen hade slutat med en förlikning, men Länsförsäkringar medgav inte juristen den ersättning som han och bolaget hade kommit överens om att han skulle få.

Juristen och bolaget hade kommit överens om en ersättning på 2 200 kronor i timmen för de 40 timmar som juristen hade arbetat med fallet. Länsförsäkringar hänvisade dock till att det i deras försäkringsvillkor står att endast ”nödvändiga och skäliga” kostnader ersätts och att juristen därför enbart kunde beviljas 1 700 kronor i timmen – totalt 68 000 kronor. Detta kan jämföras med de drygt 87 000 kronor juristen hade begärt.

Länsförsäkringar utgick vid sin beräkning av timlönen från att lokala jämtländska ombud oftast debiterar runt 1 700 kronor i timmen för normala tvister.

När juristen inte fick den begärda ersättningen från Länsförsäkringar stämde han försäkringsbolaget vid Östersunds tingsrätt som dock ogillade hans talan. Strax därpå överklagade juristen tingsrättens avgörande till Hovrätten för Nedre Norrland.

I sin dom konstaterar hovrätten att fallet som juristen tog sig an mellan bolaget och bostadsrättsföreningen rört relativt små summor samt att det inte rört tillräckligt komplicerade frågor för att en timlön på 2 200 kronor ska anses som nödvändig och skälig. Hovrätten slår i och med det fast tingsrättens dom.

Efter att juristen även överklagat hovrättens dom beslutar dock Högsta domstolen nu att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. 

Vad innebär detta i praktiken?

  • I många försäkringar idag ingår en så kallad rättsskyddsförsäkring som innebär att försäkringstagaren har rätt att få ersättning för kostnader den haft i samband med det rättsliga förfarandet. Dock bör man alltid vara medveten om att självrisk och inskränkande försäkringsavtalsvillkor kan begränsa möjligheten att få ersättning enligt försäkringen.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin / Isak Bellman, Lexnova

simon.mellin@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*