Bostadsrättsinnehavare vägrade släppa in BRF – bostadsrätten förverkad

Kan en bostadsrättsförening kräva att få tillträde till en av lägenhetsinnehavarnas hem? Svaret är ja, i vissa fall.

En bostadsrättsförening i Värmland hade vid flera tidigare tillfällen uppmanat en av medlemmarna att se till att ordna ett fungerande tätskikt i sitt badrum och skickade i februari 2014 ett brev till kvinnan där hon uppmanades att vidta åtgärderna senast 1 augusti samma år.

En bostadsrättsinnehavare vägrade vid två tillfällen släppa in företrädare för bostadsrättsföreningen när föreningen skulle kontrollera fastighetens badrum, eftersom det visat sig saknas tätskikt.

Vid det andra tillfället hade bostadsrättsinnehavaren till och med fått en anmodan om att släppa in föreningens representanter och informerats om att hon riskerade att förverka nyttjanderätten om hon inte gav tillträde till badrummet.

Föreningen stämde kvinnan och yrkade att bostadsrätten skulle förklaras förverkad – vilket innebär att medlemmen måste flytta. Tingsrätten dömde till föreningens fördel.

Kvinnan överklagade. Hovrätten betonade att kvinnan inte av misstag hade glömt eller förbisett att släppa in representanterna från föreningen – vilka enligt domstolspraxis annars kan anses vara ursäktande omständigheter. Istället hade kvinnan vid två tillfällen aktivt motverkat föreningens möjligheter att få tillträde till lägenheten, trots att hon inför det andra upplysts om att konsekvenserna av att neka tillträde.

Orsaken till föreningens hembesök var dessutom att göra en kontroll i lägenhetens våtutrymmen – vilket enligt hovrätten var en beaktansvärd anledning, då vattenskador kan påverka hela fastigheten.

Mot bakgrund av detta ansåg även hovrätten att kvinnans nyttjanderätt till lägenheten skulle förverkas.

Nu har HD beslutat att inte pröva målet, vilket gör att domen vinner laga kraft och kvinnan måste flytta.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I vissa fall, exempelvis för att utreda om underhåll ska göras, är du som lägenhetsinnehavare skyldig att bereda representanter för bostadsrättsföreningen/hyresvärden tillträde till din lägenhet. Det finns dock regler för hur sådana besök ska göras och anmälas – detta mot bakgrund av det trots allt rör sig om ett intrång i någons hem.
  • Du kan som bostadsrättsinnehavare förverka nyttjanderätten till din bostadsrätt. Detta handlar om att du rent juridiskt är nyttjanderättsinnehavare till själva lägenheten, där bostadsrättsföreningen står som en slags hyresvärd. Det pris du betalat är i själva verket en andel i bostadsrättsföreningen. Detta gör att du kan missta nyttjanderätten att bo i lägenheten, samtidigt som du alltjämt är ägare av din andel.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

 

Nils1.3

Nils Ivars / Isak Bellman, Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*