Erfaren aktiehandlare fälls för upplägg med likviditetsgarant

En man döms i hovrätten för att genom ett aktieupplägg ha påverkat marknadskursen för en viss aktie.

Det var i december 2012 som allt utspelade sig. Mannen köpte på kort tid ett mindre antal aktier i ett bolag. Bolaget hade en så kallad likviditetsgarant (market maker). En sådan ställer ut aktiekursen och gör vinst på skillnaden mellan köp- och säljkurs samtidigt som aktiens likviditet garanteras.

När 37-åringen köpte aktier ledde detta till att likviditetsgaranten omkvoterade priset på aktien till ett högre pris. När priset gick upp sålde 37-åringen ett mindre antal aktier i bolaget, som därmed såldes till ett högre värde.

Stockholms tingsrätt ansåg att det var klarlagt att mannens upplägg hade trissat upp aktiekursen – och därmed haft så kallad marknadspåverkan.

Det är brottsligt att ägna sig åt otillbörlig marknadspåverkan. Tingsrätten övergick därför till att pröva om det fanns någon omständighet som gjorde att mannens agerande kunde anses berättigat, eller om det var otillbörligt.

Domstolen konstaterade att 37-åringen hade jobbat som aktiehandlare under flera års tid och därför var väl insatt i hur börsverksamhet och värdepappershandel fungerar. Mannen måste enligt domstolen varit medveten om att den aktie som han köpte hade en likviditetsgarant, och att priset därför skulle påverkas.

Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att mannens version om att han bara sökte information om en annan aktör på marknaden och inte hade reagerat på att aktierna omkvoterats inte var trovärdig. Istället gick tingsrätten på åklagarens linje och dömde mannen för otillbörlig marknadspåverkan.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Efter att Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd står det nu klart att en idag 37-årig man fälls för otillbörlig marknadspåverkan och döms till villkorlig dom och 60 dagsböter.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är olagligt att genom upplägg, information eller liknande få en aktiekurs att stiga eller sjunka i värde och på så sätt försöka åstadkomma (typiskt sett) en personlig vinst.
  • Det är även otillåtet att handla aktier i ett börsnoterat företag där du har så kallad insiderinformation, dvs information som kan tänkas påverka marknadskursen, men som ännu inte blivit offentliggjord. Ett sådant exempel kan vara ett uppköpserbjudande eller en ännu icke publicerad kvartalsrapport.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*