fbpx
 

Konsumententreprenader

Välkommen till Allt om Juridiks Quiz inom konsumententreprenader. Här hittar du frågor inom konsumenttjänstlagen som gäller vid genomförande av byggtjänster till privatpersoner - såkallad konsumententreprenader - ett juridiskt område som ofta leder till långdragna tvister och kostsamma problem för företag.

Pelles Byggfirma har fått i uppdrag att renovera ett badrum hos familjen Jönsson. Familjen var mycket tydliga i sin beställning att de vill ha ett stort fönster i den östra väggen så de har utsikt ut mot vattnet. När Pelle och hans arbetslag ska påbörja arbetet med väggen upptäcker de att väggen innehåller massor med rör som dragits av en tidigare ägare, och som inte fanns med i ritningarna. Att dra om alla rör och få in ett fönster skulle kosta mycket mer än vad de räknat med då arbetet inleddes. Familjen har åkt på semester och Pelle får inte tag i dem. Vad ska Pelle göra?
Färdigställa arbetet enligt beställningen. Familjen var ju väldigt tydliga med vad de ville.
Vänta några dagar på svar från familjen, och även om de inte svarat efter det färdigställa arbetet.
Avbryta påbörjat arbete med väggen och invänta familjens anvisningar.

Rätt!

Fel!

När Pelles Byggfirma några månader senare ska kakla om i badrummet hos familjen Storbacke stöter de på en liknande situation. Familjen meddelar att de kommer vara borta, och oanträffbara, under hela entreprenadtiden. Pelle minns strulet hos familjen Jönsson och föreslår därför för familjen att § 6 konsumenttjänstlagen inte ska gälla i avtalet mellan dem. Får de göra så?
Ja, avtalsfriheten innebär att man får avtala hur man vill.
Nej, konsumenttjänstlagen är tvingande.

Rätt!

Fel!

När Pelle ska kakla om hos familjen Storbacke upptäcker de när de tar ner det gamla kaklet att det finns en liten spricka i väggen som riskerar att orsaka fuktskador. ”Det här är ju ett vanligt ÄTA-arbete” tänker Pelle och lagar sprickan. ”Jag kan ju ändå inte få tag i familjen och fråga hur de vill göra, och sprickan lagar jag billigt och snabbt”. När familjen Storbacke får räkningen vägrar de betala. Vad gäller?
Det beror på, men Pelle har rätt i denna specifika situation.
Pelle har fel, i konsumentförhållanden får man inte utföra tilläggsarbeten utan godkännande.
Pelle har rätt, tilläggsarbeten ska utföras.

Rätt!

Fel!

Problemen hos familjen Storbacke fortsätter. När familjen kommer hem upptäcker de att Pelle lagt de rektangulära kakelplattorna horisontellt, trots att familjen sagt till honom när arbetet inleddes att de ville ha plattorna vertikalt. Pelle hade helt enkelt glömt detta. Nu vägrar familjen betala för arbetet. Vad gäller?
Tjänsten är fel utförd. Familjen behöver inte betala.
Tjänsten är fel utförd, men familjen har i alla fall ett fungerande badrum. Familjen måste därför betala en del av kontraktssumman.
Det är inget fel. Familjen måste betala hela kontraktssumman.
Tjänsten är fel utförd. Pelle måste avhjälpa felet genom att lägga om kaklet i vertikal orientering.

Rätt!

Fel!

Pelle fick ett stort uppdrag av familjen Underkull. De vill ha en liten sommarstuga uppförd på en tomt de nyss köpt. Pelle måste ligga ute med mycket pengar för allt material han köpt in. För att hålla sig likvid kräver han därför förskottsbetalning från familjen Underkull. Får han göra det?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

När sommarstugan är färdigställd är det dags för besiktning. Besiktningsmannen har utsetts av familjen Underkull. I besiktningsutlåtandet påtalas en del fel i entreprenaden. Familjen Underkull menar nu att arbetet är fel utfört och vill att Pelle rättar till felen. Pelle kontrollerar de påtalade felen och tycker inte han gjort något fel. Måste han rätta sig efter besiktningsmannens utlåtande?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Konsumententreprenader

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om konsumententreprenader – ett område som kan leda till långdragna tvister och kostsamma problem för företag. Vad kan du om konsumententreprenader?