Familjerätt

Familjerätt

Med våra avtalsmallar i familjerätt finner du de kontrakt du behöver för att skriva bland annat samboavtal, äktenskapsförord och även testamente.

Villkor

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i våra avtalsmallar, och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av dessa. Användandet av mallarna sker på egen risk och det är kundens ansvar att bedöma om materialet har det innehåll kunden önskar. Allt om Juridiks avtalsmallar ersätter inte skräddarsydda avtal i enskilt fall. Upphovsrätten till avtalsmallarna tillkommer Blendow Publishing AB och får därmed inte göras tillgängliga för allmänheten.

 

Hjälp med att upprätta korrekta avtal?

Vill du ha hjälp av en jurist och säkerställa att ni har korrekt upprättade avtal? Välkommen att kontakta oss, så tittar vi på hur vi kan hjälpa ert företag.