"Vi är jättenöjda med ert sätt att arbeta med skriftliga svar. Vi sparar era svar och de blir till ett kunskapsbibliotek och underlag för när vi tränar upp personal hos oss för att de skall bli kompetenta inom kluriga situationer. Det fungerar också som referensmaterial när liknande frågor kommer upp i framtiden vilket är guld." - David Frykman, VD DM TAK AB
"Vi är mycket nöjda med den hjälp vi får från era jurister. Vi har fått snabb och konkret rådgivning på vad vi ska tänka på i företaget, vilket har hjälpt oss spara mycket tid i vårt arbete." - Monica Strand, Ekonomiansvarig Ostkustens Riv & Sanering AB
"Känns skönt att alltid kunna prata med samma person, gör att tjänsten känns mycket säkrare och det blir även mer trevliga samtal." - Miriam Arlmark, VD LAT Elektronik AB
"Jättetack för snabba och informativrika svar! Guld värt!" - Martina Järnström, VD R.S barn och unga AB
"Er rådgivningstjänst har varit värdefull för oss och det känns bra att alltid ha en jurist tillgänglig så fort jag behöver hjälp med något." - Johan Gabert, VD Gabert&Partners AB
"Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare." - Göran Tibi, VD Tibi Fastigheter AB
"Era jurister har varit mycket hjälpsamma och all rådgivning vi fått har varit mycket väl värt pengarna tjänsten kostar." - Mikael Karlsson, VD Norra Stockholms Ungdomshem AB
"Serviceinriktade och trevliga jurister som har hjälpt oss med våra frågor i praktiken, vilket har besparat oss mycket jobbigt arbete." - Merit Lankinen, Ekonomiansvarig DoNet AB
"Hög kvalité på er rådgivning och att vi också får skriftliga svar på våra frågor gör er tjänst extra värdefull i längden." - Lembit Karlsson, VD Nordicdoc Solutions AB
"Jag har lyckats undvika onödig arbetstid och höga kostnader med er hjälp." - Daniel Ekelund, Verksamhetsledare Ingemars Foder och Maskin AB

Min bolagsjurist: Kvartalsavtal

Med Allt om Juridiks tjänst Min bolagsjurist får du tillgång till snabb och professionell juridisk rådgivning när du behöver den. Du och dina kollegor kan lämna över det juridiska till våra jurister och kan koncentrera er på att driva verksamheten. Vi blir din bolagsjurist på distans – utan att för den sakens skull kosta som en. Du kan ringa eller maila alla typer av juridiska frågor till oss och utöver att granska dina befintliga avtal kan även våra jurister vara behjälplig med att skriva avtal. I tjänsten ingår även ett komplett utbildningspaket i juridik till alla anställda i företaget.

Tjänstens innehåll

  • Bolagsjurister på distans: Juridisk rådgivning för dig och dina kollegor samt hjälp att granska och ta fram nya avtal. (Upp till 10 timmar)
  • Avstämningsmöten: Möjlighet till avstämningsmöten tillsammans med jurist. Vi hjälper er identifiera risker, informera om nyheter och ser till att ert dagliga juridiska arbete färdigställs.
  • Månadsbrev: Nytt nyhetsbrev varje månad med bland annat intressanta ärenden från våra kunder.
  • Digital utbildning: Ett heltäckande digitalt utbildningspaket i juridik till alla anställda på bolaget och nya kurser produceras löpande. Obegränsad användning under avtalsperioden och kursintyg ingår för alla som önskar – Klicka här för att se hela vårt kursbibliotek vi har idag: Digital utbildning

11940:-

Entreprenadjuridik på engelska

2900:-
Om man arbetar inom bygg och entreprenad i Sverige är det viktigt att förstå kontrakten man arbetar under för att projektet ska fortlöpa smärtfritt utan onödiga missförstånd. I kursen går föreläsarna igenom de vanligaste avtalen i branschen, AB 04 och ABT 06, på engelska. Kursen är översiktlig med viss fördjupning i de viktigaste bestämmelserna, bland annat om kontraktshandlingar, organisation, ÄTA-arbeten, hinder och störningar, ekonomi, ansvar och garanti, fel, reklamationer och hävning. When working within construction in Sweden it is important to understand the applicable contracts so that the project can continue smoothly without unnecessary misunderstandings. In this course, the lecturers explain the most common contracts in the domain: AB 04 and ABT 06 (in English). The course contains a basic overview with some in-depth explanations on the most important regulations in the contracts, such as Alterations and Additions (“ÄTA”), Hinderances, Disruptions, and Cost Increases, Inspections and Liability periods and guarantees. Kurslängd: 113 minuter

Arbetstagare eller uppdragstagare

1900:-
Om du har uppdragstagare bland din personal är det viktigt att behandla dem så. En uppdragstagare kan komma att betraktas som arbetstagare oavsett vad som står i avtalet om er verkliga arbetsrelation ser ut så, vilket medför andra skyldigheter och ansvar för dig som arbetsgivare. I den här kursen får du lära dig om skillnaderna mellan begreppen och vilka faktorer som avgör om det är frågan om ett arbetstagar- eller uppdragsförhållande – det är mer än bara avtalet. Kurslängd: 23 minuter

Att anställa en chef

1900:-
Står ni inför att anställa en chef är det viktigt att veta om personen omfattas av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen och kollektivavtal eller inte. Ett VD-avtal ska skydda både företaget och VD:n och måste därför vara väl genomtänkt. I kursen får du lära dig vad ett sådant avtal bör innehålla och vad man bör ta i beaktning när man anställer en chef. Föreläsaren går även igenom vad som gäller enligt medbestämmandelagen om VD:n är med i facket. Kurslängd: 22 minuter

Sekretess i allmänna handlingar

2900:-
Har du nekats ta del av allmänna handlingar med hänvisning till sekretess? Om du vill överklaga ett nekande beslut underlättar det att förstå aktuella sekretessbestämmelser och regelverket i offentlighets- och sekretesslagen. Föreläsaren går igenom de sekretesskyddade intressena, vem sekretess gäller mot, hur skaderekvisit ska tillämpas och hur en sekretessbedömning ska göras. Du får tillgång till en praktisk lathund med konkreta tips när du begär ta del av handlingar för att få dem så snabbt som möjligt. Genom att gå kursen är du förberedd och känner till dina rättigheter när du kontaktar en myndighet. Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist. Kurslängd: 56 minuter

Offentlighetsprincipen

2900:-
Att ta del av allmänna handlingar är en rättighet i Sverige som gynnar samhället i stort genom att kontrollera makten, motverka korruption och fungerar som ett demokratiskt ansvarsutkrävande. Men vad betyder rättigheten i praktiken? Föreläsaren förklarar vad som omfattas av offentlighetsprincipen, vilka handlingar du har rätt att ta del av och ger smarta tips när du begär ta del av handlingar och få dem så snabbt som möjligt. Genom att gå kursen är du förberedd och känner till dina rättigheter när du kontaktar en myndighet. Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist. Kurslängd: 87 minuter

Förtal och massmedia

2900:-
Att göra en bedömning i valet mellan att publicera en uppgift eller inte kan vara svårt. I kursen får du lära dig om förtalsbestämmelsen och hur den ska tillämpas i praktiken. Föreläsaren använder sig av konkreta exempel för att besvara centrala frågor, till exempel vilken typ av person som kan förtalas, hur man kan förtalas, vilka uppgifter det kan handla om och om det ändå är försvarligt att publicera uppgifterna trots att det skulle kunna utgöra ett tekniskt förtal. Med hjälp av ”förtalsbestämmelsens trestegsraket” blir det enklare att bedöma huruvida det är tillåtet att publicera en uppgift eller ej. Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist. Kurslängd: 83 minuter

Upphovsrätt i praktiken

2900:-
I den här kursen får du lära dig om upphovsrätt i praktiken. Som journalist kan det vara svårt att navigera när du ska utnyttja citaträtten eller göra så kallade ”rewrites” utan att inskränka på andra personers verk. Kursen lämpar sig även för dig som är osäker på om andra har utnyttjat dina texter och bilder. Föreläsaren går bland annat igenom vad som skyddas av upphovsrätten, vilka undantag som finns, vad som gäller i film- och TV-produktioner samt om överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt. Föreläsaren har de senaste 30 åren arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist. Kurslängd: 71 minuter

Tjänsteinnovation

1900:-
Har ni unika och effektiva idéer som ligger bakom er framgång i verksamheten? Är det frågan om en tjänsteinnovation eller en uppfinning? Ska ni söka patent eller betrakta det som en företagshemlighet? Hur ska man skydda sina idéer på bästa sätt? Kursen handlar om tjänsteinnovation – definitionen, och vilka alternativ som finns för att undvika att era unika lösningar läcks. Föreläsaren förklara även för- och nackdelar med att behandla sin tjänsteinnovation som företagshemlighet. Kurslängd: 21 minuter

Parkeringsjuridik

1900:-
I den här kursen om parkeringsjuridik får du lära dig om skillnaden mellan en felparkeringsavgift och kontrollavgift, när sådana får tas ut och hur du överklagar en p-bot. Föreläsaren ger tips på vad du ska tänka på när du överklagar, berättar om vad som gäller för MC och hur det ser ut i olika städer i Sverige. Avslutningsvis går han igenom hur du som privat markägare går till väga om du vill utfärda kontrollavgift på din parkering. Kurslängd: 25 minuter

Stämning i domstol

795:-
Funderar du på hur det fungerar med stämning? Vare sig du planerar att stämma någon i domstol eller har blivit stämd är det bra att förstå processen och vad en stämning innebär. I den här minikursen får du lära dig formaliakrav, överklagan och på vilka grunder man kan få prövningstillstånd i högre instans. På så vis är du förberedd på hur du ska agera vid en stämning. Minikursen kan även vara till hjälp för att resonera kring huruvida det är värt att stämma någon överhuvudtaget. Kurslängd: 8 minuter

Rättsfall: Skadestånd i entreprenad

795:-
I den här minikursen går vår egen jurist igenom ett särskilt intressant rättsfall som berör skadestånd i entreprenader. Normalt kan ett avtal endast medföra förpliktelser för avtalsparterna, men går det att rikta skadeståndskrav mot den som vållat skadan, inom ramen för kontraktet? Går det att överlåta fordran från avtalsparten till skadevållaren i stället för att, i detta fall generalentreprenören ska betala skadestånd och sedan rikta anspråk mot underleverantören? Öppnar detta fall från Högsta domstolen upp för en effektivare skadeståndsprocess, som kan vara särskilt viktigt om ens avtalspart till exempel är insolvent? Kurslängd: 12 minuter

Nyheter inom arbetsrätt 2022

1900:-
I denna nyhetsuppdatering går vi igenom de senaste och viktigaste förändringarna på arbetsrättens område som du som arbetsgivare bör ha koll på. Den mest omfattande förändringen är naturligtvis den stora reformen i LAS. Men det är även viktigt att ha koll på den nya visselblåsarlagen, arbetsmiljöverkets nya krav, omställningsstöd och det senaste från EU-kommissionen för att hålla sig ajour. Avslutningsvis går föreläsaren igenom nya intressanta domar från arbetsdomstolen. Kurslängd: 25 minuter

En lyckad hyresförhandling

2900:-
Vid förhandling eller omförhandling av hyresvillkor vid lokalhyra är det viktigt med rätt jämförelsematerial och en effektiv argumentationen. Det är även viktigt att förstå förfarandet i hyresnämnden så att du är rätt förberedd vid en eventuell medling. På så vis har du större chanser att gå vinnande ur förhandling och undviker att lägga tid på fel saker. Föreläsaren utgår från sin långa erfarenhet i branschen och ger taktiska tips på argumentation och strategier för att undvika fallgropar och lyckas med ett rättvist avtal. Han går bland annat igenom uppsägning från båda parter, risker med oskäliga avtalsvillkor och hur hyresnämnden kan hjälpa dig. Kurslängd: 63 minuter

Hyresgäster med betalningssvårigheter

1900:-
Hur ska man göra om hyresgästen inte betalar? Hur ska man gå till väga för att minimera riskerna och undvika att förlora pengar? Det är vanligt att som hyresvärd råka ut för hyresgäster med betalningssvårigheter, både vad gäller lokaler och bostäder. Föreläsaren utgår från sin långa erfarenhet i branschen och går igenom hur du ska agera proaktivt, när ni skriver avtal, och i en situation där en hyresgäst plötsligt inte kan betala hyran. Du får lära dig om vanliga problem som man kan stöta på med en hyresgäst med betalningssvårigheter, hur du ska agera om din hyresgäst går i konkurs och hur du ska göra för att minimera de ekonomiska riskerna. Föreläsaren går även igenom vad som gäller vid uppsägning och vilka risker det finns med att säga upp en hyresgäst som inte betalar. Kursen utgår från rättigheter och skyldigheter som både hyresgäster och hyresvärdar har. Kurslängd: 33 minuter

Grunder i redovisning

1900:-
I den här kursen får du lära dig om grunderna i redovisning och bokföring. Föreläsaren går igenom de viktigaste begreppen att ha koll på och ger flera exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras, för att du ska bli mer säker i din redovisning. Hon förklarar även olika avskrivningsmetoder, hur man hanterar olika tillgångar och obeskattade reserver samt reder ut skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning. Kurslängd: 22 minuter

Cybersäkerhet

2900:-
I och med en ökad digitalisering blir allt vanligare med hackerattacker och andra typer av cyberincidenter. Efter en incident är de första 72 timmarna avgörande för att minimera skadorna som annars kan bli väldigt kostsamma och leda till stora konsekvenser för organisationen. Det gäller alltså att undvika risker, vara väl förberedd och utbildad för att agera snabbt och bestämt. I kursen får du lära dig om hur man upprättar säkra rutiner hos sin personal, det akuta incidentarbetet, vilka aktörer som ska underrättas, hur kommunikation bör se ut internt och externt och hur incidenten anmäls. Föreläsarna går bland annat igenom hur ett ”Incident Response Team” bör se ut, vad man ska tänka på gällande cyberförsäkring och hur man gör när företagets e-post inte går att använda. De ger konkreta tips utifrån deras erfarenhet med exempel från verkliga fall och svarar på vanliga frågor. Kurslängd: 76 minuter

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder

2900:-
Kursen är uppdelad i två delar, den första handlar om kravspecifikation, uteslutningsgrunder och ska-krav – hur ett upphandlingsdokument ska formuleras och läsas. Den andra delen handlar om utvärderingskriterier och metoder – hur inkommande anbud ska bedömas och utvärderas. Kursen är ett bra verktyg för både upphandlande organisation och anbudsgivare för att djupare förstå processen i en offentlig upphandling. Föreläsaren går igenom vad en kravspecifikation får och bör innehålla samt vilka krav kan ställas på upphandlingsföremålet och leverantören. Detta för att ge leverantörer möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Kraven som ställs i upphandlingsdokumentet syftar inte endast till att attrahera lämpliga anbud, utan är även nära sammankopplat till utvärderingen av inkomna anbud. Föreläsaren ger flera konkreta exempel på effektiva utvärderingsmetoder för att utse det bästa anbudet. Kurslängd: 51 minuter

Förfrågningsunderlag i upphandling

1900:-
För att hitta den bästa leverantören för just er och undvika att exkludera lämpliga leverantörer i onödan krävs först och främst ett bra förfrågningsunderlag. I den här kursen ges konkreta tips på vad ett förfrågningsunderlag bör innehålla enligt gällande lagar och regler samt föreläsarens egna erfarenheter för bäst utdelning. Föreläsaren ger vägledning och förklarar hur kvalificeringskrav ska skiljas åt och formuleras för en kostnadseffektiv upphandling. Han berättar om olika standarder och märkningar som används i en upphandling, bland annat om när krav på märkning bör ställas som en teknisk specifikation, tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor. Kurslängd: 41 minuter

Prisdumpning vid offentlig upphandling

1900:-
Ett återkommande problem för upphandlande organisation och leverantör är onormalt låga anbud som kan leda till tvister och avtalsbrott med allvarliga konsekvenser för många aktörer, såväl den upphandlande organisationen, leverantörer och underleverantörer. Att bedöma om priset är orimligt lågt eller om det finns godtagbara orsaker till ett lågt pris är svårt att avgöra. I kursen beskriver föreläsaren hur man på bästa sätt undviker prisdumpning. Föreläsaren går bland annat igenom vilka krav organisationen kan ställa på anbudsgivarna och vad ”osund strategisk anbudsgivning” innebär. Två viktiga åtgärder för upphandlande organisation är dels att ha en bra strategi avseende krav i upphandlingsdokumenten och att välja utvärderingsmodell med omsorg, i kursen ges konkreta tips på hur detta ska genomföras. Kursen är även ett bra hjälpmedel för anbudsgivare som misstänker att andra leverantörer i en upphandling har inkommit med onormalt låga anbud. Kurslängd: 32 minuter

Sekretess i offentlig upphandling

1900:-
Allmänna handlingar är i regel offentliga, men i en offentlig upphandling kan det finnas anledning att sekretessbelägga vissa handlingar. Sekretessprövning kan vara krångligt att hantera både för den upphandlande organisationen och anbudsgivarna. I kursen får du lära dig vilka uppgifter i anbudshandlingarna som kan omfattas av sekretess, vanliga frågor om prisuppgifter, tekniska lösningar, information om kunder och personal hos leverantören tas upp. Föreläsaren går även igenom sekretessprövning, hur länge sekretessen gäller, vad ”Request For Information” innebär och hur sekretessen påverkas av att upphandlingen övergår till ett förhandlat förfarande. Kurslängd: 30 minuter

ABK 09

2900:-
Vid konsultuppdrag i en entreprenad används ofta standardavtalet ABK 09. Kursen behandlar avtalets utformning och de viktigaste bestämmelserna i varje kapitel. Föreläsarna förklarar hur de ska läsas och tillämpas med hjälp av deras långa erfarenhet och fall från verkligheten. Kursen ger en förståelse för hur ABK 09 utmärker sig från andra vanliga avtal i branschen, som AB 04 och ABT 06 och vad som är viktigt att tänka på i när man anlitar en konsult eller verkar som konsult i entreprenader. Föreläsarna beskriver vad som gäller avseende fackmässighet och god yrkessed samt vilka skyldigheter parterna har gentemot varandra. De utgår från de vanligaste missförstånden och frågorna som brukar uppkomma, bland annat om ansvarsfrågan när uppdraget inte gått som planerat och om hävning som ibland kan vara knepigt. Detta för att undvika missförstånd och tvister mellan beställare och konsult. Kurslängd: 100 minuter

Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra

795:-
Hyreslagen verkar enkel vid första anblick, men kan vara snårig att tillämpa och misstag kan bli kostsamt för hyresvärden. I den här kursen får du lära dig om hyresvärdens ansvar och skyldigheter gentemot hyresgästen och vad hyresgästen måste göra för att få sina rättigheter tillgodosedda. Föreläsaren går bland annat igenom hur långt vårdplikten sträcker sig och hur hyresgästen ska agera om lokalen inte är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Han berättar dessutom om gröna hyresavtal och om den så kallade ”semesterparagrafen” som man som hyresvärd absolut inte vill missa. Kurslängd: 18 minuter

Delgivning

795:-
Vid vissa situationer finns det särskilda regler om hur man delger någon information, till exempel vid uppsägning, krav, kallelse och stämning. Vad ska man göra om personen som ska delges inte går att få tag i? Går det att "komma undan" en delgivning? I den här kursen får du lära dig allt om det juridiska begreppet delgivning. Föreläsaren går igenom vilka regelverk som är aktuella och hur du ska gå till väga i olika situationer. Du får även veta hur du kan bevisa en delgivning och vilka åtgärder du ska vidta om personen som ska delges undanhåller sig. Kurslängd: 18 minuter

Arbetsgivares kvittningsmöjligheter

795:-
Har du en fordran på en anställd och undrar om du kan kvitta den mot den anställdes lön? I Sverige finns ett generellt förbud mot sådan kvittning, men det finns undantag. Kursen handlar om arbetsgivares kvittningsrätt enligt lagen. Föreläsaren förklarar frivillig kvittning, förutsättningarna för tvungen kvittning och vad du ska tänka på inför en kvittning, bland annat om kollektivavtal och vilket belopp den anställde har rätt att behålla. Kurslängd: 18 minuter

Förändringar i LAS

1900:-
I den här högaktuella kursen går föreläsarna igenom de viktigaste förändringarna i LAS som trädde i kraft den 30 juni 2022. Reformen har beskrivits som den största på svensk arbetsmarknad i modern tid och innebär bl.a. att det nu är lättare att behålla värdefull kompetens vid arbetsbrist på företaget och att processen vid tvist om uppsägnings giltighet nu är billigare än det var tidigare för arbetsgivare. Lagen är tänkt att spegla verkligheten genom en kodifiering av praxis och innebär förändringar av stor vikt för arbetsgivare att ha koll på. Kurslängd: 28 minuter

Hinder & störningar i entreprenader

1900:-
Många byggprojekt är komplexa och det blir ofta inte som parterna hade tänkt sig när entreprenaden upphandlades, exempelvis kan oväntade omständigheter dyka upp som innebär att entreprenaden tar längre tid och blir dyrare. Kursen handlar om bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 som reglerar hinder och störningar i en entreprenad och hur de ska hanteras i praktiken. Föreläsaren går igenom vad väsentlig rubbning och forcering innebär samt under vilka förutsättningar som entreprenören är berättigad till tidsförlängning och ekonomisk ersättning. Kurslängd: 40 minuter

Säkerhet & arbetsmiljö i entreprenader

1900:-
Kursen behandlar arbetsmiljöfrågor i entreprenader med fokus på ansvar. Föreläsarna går igenom de olika aktörerna i en entreprenad, som byggherren, BAS-P, BAS-U, arbetsgivaren och arbetstagaren samt vilket ansvar de olika aktörerna har enligt lag och om det går att överlåta ansvaret. Förutom aktuella lagar och föreskrifter regleras arbetsmiljöansvar ofta i avtal, i kursen beskrivs hur sådana avtal kan se ut och bör innehålla. Ni får lära er vilken typ av skyddsombud som behövs i er entreprenad och vilka dokument som ska finnas på plats. Avslutningsvis ges tips och råd kring arbetsmiljöarbetet i praktiken. Kurslängd: 47 minuter

Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad

2900:-
I en entreprenad kan det handla om mycket pengar och det kan innebära en ekonomisk risk om er avtalspart hamnar på obestånd eller går i konkurs och på så vis inte kan prestera sin del av avtalet. I kursen får ni lära er mer om obestånd och konkurs, vilka bestämmelser som finns i standardavtalen och vad en företagsrekonstruktion innebär. Föreläsarna ger även praktiska tips och råd kring hur man både som beställare och entreprenör bör agera innan entreprenaden, under entreprenaden och vid en eventuell konkurs hos er motpart, för att minimera den ekonomiska risk ni står. Kurslängd: 74 minuter

Entreprenad och allmän avtalsrätt

1900:-
Kursen behandlar allmän avtalsrätt och avtalstolkning ur ett entreprenadrättsligt perspektiv. Föreläsarna går igenom ingående av standardavtal och andra avtal i en entreprenad, tolkning av dessa avtal och svarar på vanliga frågor som brukar dyka upp i anknytning till detta. Frågor som tas upp är bland annat omfattningen av kontraktsarbetena, rangordningsregler vid flera kontraktshandlingar och avtal samt hur man hanterar motstridiga uppgifter i samma handling - för att avtal ni ingår ska bli som ni tänkt er. I kursen ges även tips när man ingår nya avtal efter ett redan ingånget entreprenadkontrakt, såsom AB 04, ABT 06 och ABK 09. Kurslängd: 48 minuter

Drogtester på arbetsplatsen

1900:-
När får en arbetsgivare testa sina anställda för droger? Kan sådana tester anses utgöra ett kroppsligt ingrepp som inskränker på arbetstagarens integritet? Kan vägran av drogtest leda till uppsägning? Är det en arbetsmiljöfråga att hålla droger borta från arbetsplatsen? I Sverige finns ingen lag som direkt reglerar arbetsgivares möjligheter att drogtesta sina arbetstagare, varför flera lagar och regler ska tas hänsyn till vid en bedömning av om det tillåtet att kräva att sina anställda genomgår drogtester. Föreläsaren navigerar genom aktuell lagstiftning och klargör vad man som arbetsgivare ska tänka på inför drogtester på arbetsplatsen. Dessutom om en vägran av sådana tester kan leda till uppsägning vad som händer om personal blir uppsagd trots att det inte funnits skäl för drogtest. Kursen utgår från både offentlig och privat sektor. Kurslängd: 42 minuter

Rättsskydd

795:-
Känner du till skillnaden på rättsskydd och rättshjälp? I den här kursen får du lära dig vad rättskydd är, vilka kostnader som brukar täckas och vilka tvister som omfattas av rättsskydd samt vilka begränsningar som finns. Föreläsaren ger tips och råd kring vad man ska tänka på vad gäller rättsskydd vid ingående av en företagsförsäkring. Kurslängd: 17 minuter

Överprövning av tilldelningsbeslut

2900:-
Att inte tilldelas kontraktet i en offentlig upphandling trots ett väl genomarbetat anbud kan vara frustrerande, men det kan löna sig att överpröva beslutet. Vid ett negativt tilldelningsbeslut gäller det att agera snabbt och i den här kursen får ni en checklista över vad som måste göras. Föreläsarna går stegvis igenom hur ni ska agera vid tilldelningsbeslutet, hur processen går till och hur en lyckad ansökan till överprövning ser ut. Se kursen för att skapa de bästa förutsättningarna till en andra chans att vinna kontraktet vid en offentlig upphandling. Kurslängd: 53 minuter

Nya upphandlingsregler

2900:-
Sedan 1 februari 2022 gäller nya upphandlingsregler. I kursen får du lära dig om de viktigaste nyheterna för dig som leverantör vid en offentlig upphandling avseende annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av särskilda tjänster oavsett värde samt direktupphandlingar. Förfarandet blir enklare och reglerna förtydligas samt öppnar upp för utökad dialog mellan parterna, bland annat genom möjlighet till muntlig kommunikation. Föreläsarna ger praktiska tips och råd om hur du ska tänka vid en upphandlingssituation med anledning av de nya reglerna. Kurslängd: 57 minuter

Personuppgiftsbiträdesavtal

1900:-
När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal och vad är syftet med ett sådant? Vad ska ett sådant avtal innehålla? Hur kan den nya mallen från EU-kommissionen bidra med att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal? Hur ska SKR:s mall användas? Sedan 2021 finns ett nytt modellavtal från EU-kommissionen att ta till hjälp när man utformar personuppgiftsbiträdesavtal. Med utgångspunkt i bland annat det nya modellavtalet går föreläsaren igenom förutsättningarna för när ett personuppgiftsbiträdesavtal måste finnas på plats och vad ett sådant avtal ska innehålla. Förläsaren går igenom grunderna vid upprättande av ett personuppgiftsbiträdesavtal och ger konkreta exempel på säkerhetsåtgärder som kan vara bra att vidta i er verksamhet. Genom att gå kursen får du även reda på vilka möjligheter ni har att införa ansvarsbegränsningar i ert personuppgiftsbiträdesavtal. Kurslängd: 46 minuter

Standardavtal inom IT

1900:-
Vilka är de vanligaste standardavtalen inom IT-området? Hur ser avtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll ut? Vilket avtal är lämpligt i vilken situation? Vad ska man tänka på när man använder sig av standardavtal? Vad bör omförhandlas eller specificeras för att undvika fallgropar i just ert IT-avtal? Kursen handlar om de vanligaste standardavtalen inom IT-området och dess struktur. Föreläsaren går igenom delarna och innehållet i standardavtal om IT-projekt, IT-tjänster och IT-underhåll och vad som skiljer dem åt. Dessutom får du tips om vad som kan vara bra att omförhandla och specificeras vid ingående av avtal. Kurslängd: 26 minuter

Kamerabevakning & GDPR

1900:-
Vad innebär det för er som företagare att använda sig av kamerabevakning? Vilka tillstånd behöver ni? Vad är skillnaden på om arbetsplatsen ska kamerabevakas eller annan plats? Hur länge får ni lagra inspelningen? I kursen går föreläsaren igenom förutsättningarna för tillåten kamerabevakning. Kursen har utgångspunkt i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakning behandlar personuppgifter och ska därför ske i enlighet med GDPR, föreläsaren går igenom principer som måste tas i beaktning och vilka överväganden som måste göras. I kursen får ni lära er vilken information som ska nås ut till de som riskerar fångas på bild och vilka dokument som ska finnas på plats för att kamerabevakningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Kurslängd: 29 minuter

Konsumenträttsliga nyheter

1900:-
Under 2022 har ny lag trätt i kraft på konsumenträttens område. I två delar om det så kallade nya konsumentpaketet förklarar advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson vad detta innebär för dig som näringsidkare. I den andra delen går föreläsarna igenom konsumenträttsliga förändringar i bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Kursens röda tråd är krav på information gentemot konsumenten och sanktioner som kan påföras företag som inte agerar enligt gällande reglering. De går igenom viktiga förändringar gällande marknadsföring, handel på distans, marknadsplatser online, ångerrätt samt ger dig praktiska råd om hur du undviker fallgropar. Kursen utgår från handel med både fysiska varor och varor med digitalt innehåll. Kurslängd: 40 minuter

Nya konsumentköplagen

1900:-
Under 2022 har ny lag trätt i kraft på konsumenträttens område. I två delar om det så kallade nya konsumentpaketet förklarar advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson vad detta innebär för dig som näringsidkare. I den första delen går föreläsarna igenom den nya konsumentköplagen, vad den innebär och vilka krav som ställs på dig som säljer varor till konsumenter. De går igenom förändringar gällande leverans, förseningar, fel och reklamation samt ger dig praktiska råd för att undvika fallgropar och matnyttiga tips om vad ni bör ha med i era köpvillkor. Kursen utgår från handel med både fysiska varor och varor med digitalt innehåll. Kurslängd: 47 minuter

Nya visselblåsarlagen

1900:-
Har dina anställda en säker inrapporteringskanal för att anmäla om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur ska inkomna anmälningar hanteras? Vilka personer har rätt att visselblåsa och vilka typer av missförhållanden kan rapporteras med stöd av den nya lagen? Vad gäller i förhållande till GDPR? Den nya visselblåsarlagen ger visselblåsare ett starkare skydd än de tidigare haft, i kursen får du veta vad förändringarna innebär för dig som företagare med minst 50 anställda. Bland annat krävs att arbetsgivaren upprättar ett säkert inrapporteringssystem, i kursen går föreläsaren igenom hur ett sådant system kan se ut och vad man bör ta i beaktning. Du får även lära dig vilka typer av missförhållanden som kan anmälas enligt den nya lagen och vilka situationer som inte omfattas av skyddet. Kurslängd: 24 minuter

Arbetstillstånd och migration

1900:-
Vilka skyldigheter har en arbetsgivare som vill anställa personer med medborgarskap utanför EU? Vad ska måste en arbetstagare göra inför anställning i Sverige? Hur ska ett giltigt anställningserbjudande se ut? När ska visum ansökas om? Hur hanteras arbets- och uppehållstillstånd när arbetstagaren är utanför eller i Sverige? Måste du kontakta facket även fast ni inte är bundna av kollektivavtal? Finns särskilda bestämmelser för just er yrkesgrupp? Regelverket är svårnavigerat med många undantag och specialbestämmelser. Föreläsaren går metodiskt igenom allt du behöver tänka på, och vilka åtgärder du som arbetsgivare är skyldig att vidta vid anställning av personer med medborgarskap utanför EU i olika situationer. Bland annat är du skyldig att kontakta Skatteverket och facket samt teckna vissa försäkringar eftersom personer från länder utanför EU omfattas inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Kurslängd: 43 minuter

Anställda arbetandes utomlands

1900:-
Önskar din arbetstagare arbeta utomlands? Är personen att betrakta som utsänd eller rör det sig om vanligt distansarbete? Vad får detta för arbets- och skatterättsliga följder? Omfattas den anställde av svensk socialförsäkringslagstiftning? Till vilket land ska sociala avgifter betalas? Vem ansvarar för rese- och kontorskostnader som tillkommer? I den här kursen besvaras frågor som kommer upp i samband med att en anställd i Sverige arbetar utomlands. Genom större möjligheter att arbeta på distans har fler valt att arbeta utomlands, detta leder till frågor om skatt, sociala avgifter, svensk socialförsäkring och om den anställda omfattas av svensk arbetsrättslig lagstiftning. Svaren på frågorna handlar ofta om hur upplägget för den anställdas utlandsvistelse ser ut, föreläsaren förklarar under vilka förutsättningar den anställde arbetar under svensk rätt och vad arbetsgivaren är skyldig att göra. Kurslängd: 28 minuter

Företagshemligheter och sekretess

1900:-
Hur skyddar ni känslig information i företaget när ni samarbetar med andra företag? Vad kan ni göra om någon röjer era affärshemligheter till en konkurrent? Vidtar ni tillräckliga åtgärder för att skydda sådan information av affärsmässigt värde? I kursen får ni lära er vilka rättigheter ni har enligt lagen om företagshemligheter och hur ni kan skydda känslig information genom ett sekretessavtal. Föreläsaren går igenom vad som utgör en företagshemlighet, vad ett obehörigt angrepp är och på vilka sätt ni kan skydda känslig information, både genom avtal och att vidta andra åtgärder. Kurslängd: 29 minuter

Prisreglering till följd av kostnadsändringar

1900:-
När oförutsedda händelser som till exempel pandemier och krig sker kan det leda till oväntade kostnadsförändringar som påverkat material och varor som förekommer i entreprenader. Det kan ha en väsentlig påverkan på priset av hela entreprenaden och påverka vinstmarginalerna. I AB 04 och ABT 06 finns en möjlighet att reglera slutpriset för entreprenaden på grund av kostnadsökningar. I den här kursen får du lära dig under vilka förutsättningar bestämmelserna är tillämpliga och hur du förbereder en framställan om prisreglering till din motpart. Kurslängd: 24 minuter

Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten

1900:-
Hur långt sträcker sig arbetsledningsrätten? Hur ligger det till med tystnadsplikt och den anställdas kritikrätt? Vad innebär ett konkurrensförbud? Kan ett arbetsledningsbeslut vara föremål för prövning? Vad ligger utanför arbetsskyldigheten? Av anställningsförhållandet följer att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och ska agera i dennes intresse. Även en arbetsgivare omfattas av har en lojalitetsplikt gentemot varandra. Samtidigt har arbetsgivaren en rätt att leda arbetet på det sätt som arbetsgivaren anser lämpligt. Dessa två principer kan sägas forma ett ramverk för vad en arbetsgivare kan kräva av sina anställda och vad de är skyldiga att rätta sig efter. Föreläsaren går igenom hur dessa principer förhåller sig till varandra och hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig. Kurslängd: 30 minuter

Bolagsstämma: närvara på distans

795:-
En bolagsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på orten där styrelsen har sitt säte. Under pandemin blev det svårt att upprätthålla den årliga stämman på grund av rekommendationerna om social distansering, särskilt för riskgrupper. Trots pandemin lättades inte kravet på tid och rum för stämmen, men genomförandet underlättades med vissa undantagsregler som gäller till och med 31 december 2021, men kan komma att förlängas. Föreläsaren går igenom ordinarie reglering, de tillfälliga undantagen samt vilken lagstiftning som berörs av detta. Undantagen handlar framför allt om insamling av fullmakter, poströstning, stämma via elektronisk uppkoppling och att styrelse får besluta att andra än aktieägare kan få följa förhandlingarna vid stämman. Kurslängd: 16 minuter

Skiljeförfarande

2900:-
Vad är skillnaden mellan ett skiljeförfarande och vanlig domstol? Vad är ett snabbförfarande? Vilka rättigheter har ni som part i en tvist? Hur formuleras käromål och svaromål och vad ska ni tänka på kring bevisning? I den här kursen får du lära dig processen av ett skiljeförfarande. Vilken reglering att ta hänsyn till, hur ett skiljeavtal bör formuleras, och vad som händer om ni hamnar i tvist. Föreläsaren går igenom stegen för en lyckad tvistelösning och ger konkreta råd. Genom kursen blir du medveten om för- och nackdelarna med skiljeförfarande, om det är rätt väg för dig att gå eller om ett vanligt domstolsförfarfarande passar er bättre. Detta bör ni ha med er både inför valet att föra in en skiljeklausul eller inte, och om ni redan har en skiljeklausul i ert avtal – bör ni utnyttja den möjligheten vid tvist? Kurslängd: 50 minuter

Cookie policy

1900:-
I den här kursen får du lära dig de viktigaste sakerna att tänka på när man upprättar en cookie policy och vad som måste beaktas i förhållande till GDPR. Föreläsaren går igenom varför det kan vara bra att använda cookies på sin verksamhets hemsida, vad en cookie policy måste innehålla, hur du inhämtar aktivt samtycke och hur en cookie banner kan se ut. Kurslängd: 20 minuter

Molntjänstavtal & IT-licensavtal

2900:-
Vad kan ni förvänta er av leverantören när ni köper in programvaror och IT-tjänster? Vad är skillnaden mellan ett molntjänsteavtal och ett klassisk IT-licensavtal? Vad ska du tänka på i förhandling beträffande drift, underhåll och service? Hur långt sträcker sig leverantörens ansvar när något går fel? Har leverantören rätt att göra ändringar i tjänsten? Kursen går igenom de typiska skillnaderna mellan molntjänstavtal och IT-licensavtal. Föreläsaren förklarar hur det brukar se ut och vad man ska tänka på vid implementering, ändring och uppsägning av programvara eller IT-tjänst, utifrån sina erfarenheter. Kursen har ett kundperspektiv på avtal som ofta kan vara leverantörsvänliga och du får tips på vad du ska tänka på vid förhandling. Kurslängd: 60 minuter

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter

1900:-
Har ni verksamhet som sträcker sig till länder utanför EU? Innebär det överföring av personuppgifter? Använder ni programmerare eller har ni outsourcat verksamhet utanför EU/EES? Vilka skyddsåtgärder måste iakttas för att hålla sig inom ramarna för GDPR och annan dataskyddslagstiftning? Vad innebär den uppmärksammade Schrems II-domen för företagare som hanterar personuppgifter till eller från tredjeland? Överföring av personuppgifter utanför EU/EES är förbjudet om det inte är uttryckligen tillåtet enligt GDPR. I kursen får du lära dig under vilka förutsättningar tredjelandsöverföringar av personuppgifter är tillåtet. Föreläsaren går noga igenom dessa förutsättningar så att du på ett korrekt sätt vet hur du ska gå till väga. Vanliga programvaror och tjänster som Microsoft, Amazon eller Oracle brukar innebära överföring enligt standardavtalsklausuler. Dessa klausuler upphör att gälla under 2021 och i kursen får du lära dig hur du ska hantera den omställningen. Kurslängd: 47 minuter

GDPR: start

795:-
Har ni ert personuppgiftsbiträdesavtal på plats? När föreligger ett biträdesförhållande? Hur hanteras en personuppgiftsincident? Hur hanterar ni er e-post? När ska information gallras? Hur ofta byter ni lösenord på er e-post? I den här kursen går föreläsaren igenom de fem viktigaste dokumenten att ha på plats för att styrka att verksamheten följer GDPR. Sedan våren 2021 har tillsynen över företags personuppgiftshantering ökat och det är därför viktigt att upprätta dokument som visar på verksamhetens rutiner. Kursen är att se som ett första steg i GDPR-arbetet och ger en översikt över de viktigaste dokumenten att upprätta. Kurslängd: 17 minuter

Redovisningskonsult som upptäcker brott

1900:-
Revisorer har en lagstadgad skyldighet att anmäla brott som upptäcks i deras revision, till exempel bokföringsbrott och skattebrott. En sådan lagstadgad skyldighet föreligger inte för redovisningskonsulter men kan komma att innebära att de begår medhjälp till brott om de förbiser brott i deras arbete med redovisning. Föreläsaren går igenom brott att se upp för i redovisningsarbetet och ger konkreta tips på hur redovisningskonsulten bör agera för att undgå straffansvar i olika typsituationer. Det kan till exempel handla om bristande bokföringsunderlag, ett bolag som sålt till underpris, falska fakturor och övervärdering av varulager. Ansvar för kan bland annat bero på när fel i bokföringen uppstod och när konsulten antog sig uppdraget. Genom att gå den här kursen blir du medveten om hur långt ditt ansvar sträcker sig, och när du bör lämna uppdraget. Kurslängd: 20 minuter

Moms: fastighet

1900:-
Att hyra ut fastigheter är i regel fritt från moms. Det finns en så kallad frivillig momsplikt för uthyrning av fastigheter som medför att du även får göra avdrag för ingående moms på alla inköp till din uthyrningsverksamhet. Har du koll på vad som omfattas av obligatorisk och frivillig moms? Vet du vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att omfattas av den frivilliga momsplikten? Vad ska du tänka på vid en omstrukturering av din verksamhet? Kursen är uppdelad i tre delar. I den första delen får du en genomgång av vad som omfattas av obligatorisk och frivillig skattskyldighet samt förutsättningar som måste uppfyllas för att omfattas av den frivilliga skattskyldighet. Den andra delen handlar om redovisning av moms på hyresfakturor där föreläsaren går igenom hur du går tillväga beroende på tidpunkten för hyresinbetalning. Den tredje delen handlar om omstruktureringar och paketeringar av fastigheter, specifikt vad som gäller vid fastighetsförsäljning och vid en bolagsförsäljning. Kurslängd: 48 minuter

Moms vid internationell handel

2900:-
Bedriver du verksamhet över landsgränser och vet i vilket land momsen ska redovisas? Känner du till de olika reglerna för när du handlar inom och utanför EU? Vet du om det är köparen eller säljaren som ska redovisa momsen? I vilket land ska intellektuella tjänster, till exempel rådgivning redovisas? Vad gäller kring fastighetstjänster när fastigheten är belägen i annat land, men har anknytning till Sverige? Känner du till de nya reglerna om moms vid internationell handel som gäller sedan i somras? Vet du skillnaden mellan att sälja tjänster till ett annat företag och en konsument? I kursen får du lära dig grunderna i moms vid internationell handel. Kursen utgår från begreppet omsättningsland och går igenom de vanligaste undantagen vid internationell handel, för att du inte ska betala mer moms är du behöver. Föreläsaren förklarar reglerna om import, export och distansförsäljning av både varor och tjänster. Genom e-handelspaketet från EU kom nya regler om distansförsäljning av varor som bland annat medför att du slipper momsregistrera dig i varje EU-land, samt nya regler för import och elektroniska marknadsplatser. Kurslängd: 53 minuter

Moms vid svensk handel

2900:-
Finns det delar av din verksamhet som är undantagna moms? Vet du då hur dessa delar ska hanteras i din redovisning? Hur fungerar det med holdingbolag och moms? Hur ska transaktioner av engångskaraktär hanteras? Har du koll på hanteringen av vidarefakturering och utlägg, och kan skilja på dina egna kostnadskomponenter, civilrättsliga utlägg och inköp och vidareförsäljning inom en koncern eller för din klient? I kursen får du lära dig grunderna i moms vid svensk handel. Kursen utgår från begreppen omsättning, skatteplikt och beskattningsbar person. Du får lära dig vilka transaktioner i din verksamhet som inte utgör en omsättning, till exempel försäkringsersättning och vinstutdelning. Även transaktioner som i gränslandet som crowdfunding, medlemsavgifter och bidrag/gåvor utan krav på motprestation diskuteras. Föreläsaren går igenom vilka omsättningar som är skattepliktiga och vilka de vanligaste undantagen är, för att du inte ska betala mer moms är du behöver. Avslutningsvis får du lära dig om vad som utgör en beskattningsbar person, till exempel om skillnaden på ett passivt och aktivt ägande holdingbolag. Kurslängd: 74 minuter 

Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv

2900:-
Står du inför en stundande pension och vill att företaget ska gå vidare i familjen? Känner du till alla frågor att reflektera över vid ett generationsskifte? Hur ska överlåtelser hanteras när de har karaktären av både köp och gåva? Vad är viktigt att tänka på inför beskattning av gåvor till dina barn, både lös egendom och fastigheter? Hur kan du utnyttja aktiebolagslagen till din fördel, genom bland annat indragning av aktier? I den här kursen ges en tydlig överblick av frågor du bör ta ställning till vid ett generationsskifte, som till stor del handlar om framtiden – för bolaget, för din pension och för din familj. Processen ska vara rättvis men även så billig som möjligt för alla inblandade. I kursen får du lära dig hur ni tar er igenom ett generationsskifte utan att betala höga skattekostnader. Föreläsaren går igenom frågor som hur du hanterar arv, testamente, gåvor och försäkringar. Du får lära dig hur du planerar överlåtelse av både fast och lös egendom till dig själv, dina barn och andra familjemedlemmar på bästa sätt och hur du utnyttjar skattereglering och aktiebolagslagen till din fördel. Kurslängd: 65 minuter

Skattemässig optimering

2900:-
Vet du hur du ska planera företagets ekonomi för att undvika höga skattekostnader? Känner du till beskattningssystemen för aktiebolag och enskild firma samt hur du kan nyttja dessa på bästa sätt? Hur ska du tänka när du fördelar inkomst till familjen? Vet du bästa sättet att hantera egendom som tillhör företaget men framstår vara av privat karaktär? I den här kursen ges en tydlig överblick av de skattemässiga och ekonomiska möjligheterna för dig som företagare. För att maximera din ekonomi är det viktigt att planera, bland annat genom att vara medveten om nivåer för löneuttag och att ta ut lön vid rätt tidpunkt på året samt hur du kombinerar lön med utdelning. Föreläsaren förklarar kvittningsmöjligheter, där du med enskild firma har större utrymme än om du haft aktiebolag. I den här kursen ges tips på hur du fördelar inkomst inom familjen och hur du utnyttjar reglerna om uttagsnivåer till din fördel. Föreläsaren går även igenom regler om transaktioner mellan dig och ditt företag och hur du ska tänka när du förvärvar tillgångar av privat karaktär i företaget. Kurslängd: 82 minuter

Val av företagsform

2900:-
Den här kursen är för dig som funderar på lämplig företagsform av din befintliga eller kommande näringsverksamhet, transaktioner mellan ditt gamla och nya företag, eller för dig som står inför att avveckla din enskilda firma. I valet av företagsform - enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag följer flera frågor. Kursens utgångspunkt är de skattemässiga effekterna. Känner du till de olika beskattningssystemen och vid vilken tidpunkt är det klokt att byta företagsform? Att överföra balansräkningen från ditt gamla företag till ditt nya och samtidigt undvika höga skattekostnader kan verka krångligt. Lösningen kan vara att bilda en koncern och använda sig av ett holdingbolag, i den här kursen förklarar föreläsaren varför. Du får även lära dig om strategier inför en kommande försäljning eller avveckling av ditt företag. I den här kursen ges en tydlig överblick av de skattemässiga och ekonomiska för- och nackdelarna mellan aktiebolag och enskild firma. Föreläsaren ger konkreta tips och råd i processen av att byta företagsform. Frågor som diskuteras är avyttring av aktiebolag och enskild firma, hantering av periodiserings- och expansionsfonder samt intern aktieöverlåtelse utan att betala höga skattekostnader. Genom att gå denna kurs blir du medveten om dina möjligheter när ditt företag genomgår förändringar och hur du ska tänka i ditt framtida företagande. Kurslängd: 71 minuter

Vaccinationskrav på arbetsplatsen

1900:-
Kan en arbetsgivare kräva av sina anställda att de vaccinerar sig? Faller ett sådant krav inom ramen för arbetsledningsrätten? Vad har anställda för rättsligt skydd? Får du fråga dina anställda om de är vaccinerade eller tänker vaccinera sig? Vilka avvägningar bör man ta hänsyn till i förhållande till grundlagen och diskrimineringslagen? Går det att omplacera eller säga upp en arbetsgivare som väljer att inte vaccinera sig? Vilket ansvar har arbetsgivaren om en anställd får biverkningar av vaccinet? Kursen utgår från företag i den privata sektorn och går igenom viktiga frågor att ställa innan ett sådant krav ställs på anställda. I den här E-Learningskursen går föreläsaren igenom avvägningar som en arbetsgivare bör göra utifrån anställdas rättsliga skydd, innan ett vaccinationskrav ställs på anställda. Föreläsaren diskuterar avvägningen mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens rätt till integritet och frihet. Genom att gå denna kurs blir du varse om potentiella konsekvenser som kan komma med ett vaccinationskrav. Kurslängd: 33 minuter

Arbetsmiljöarbete på distans

1900:-
Vad är arbetsmiljö? Vilka krav ställs på arbetsgivaren och arbetstagaren? Hur förändras arbetsmiljöarbetet vid distansarbete? Vem ska ansvara för vad? Vad är viktigt att tänka på vid hemarbete? Arbetsmiljöfrågorna är många, men besvaras systematiskt och pedagogiskt av föreläsarna i kursen för att underlätta ditt arbete för en god arbetsmiljö. Efter den här E-Learningkursen om arbetsmiljöarbete på distans kommer arbetsmiljöarbetet inte verka så tungt och omfattande som du först trodde. Ni får en introduktion om arbetsmiljö och vilken lagstiftning som gäller. I den här kursen uppmärksammas du även om vilka arbetsmiljörisker som är vanliga och vilka rutiner ni bör följa på arbetsplatsen, oavsett om den är på kontoret eller hemma. Genom att gå denna kurs får du som arbetsgivare och arbetstagare praktiska tips på hur hemarbetet bör utformas för att uppnå en optimal arbetsmiljö. Kurslängd: 33 minuter

Aktiebolaget och aktieägaravtalet

2900:-
Håller du på att starta ett bolag eller har frågor och funderingar kring kompanjonskap i bolaget? Hur nedtecknar man ett samarbete? Hur ska konflikter undvikas i delägandet med andra aktieägare? Ett bra sätt att reglera ett samarbete på är med ett aktieägaravtal, men det finns en del saker att tänka på. Hur förhåller sig exempelvis aktieägaravtalet till aktiebolagslagen och bolagsordningen? Vad bör aktieägaravtalet innehålla för att skydda aktieägarna samtidigt som verksamhetens behov inte åsidosätts? Efter den här E-Learningkursen kommer du att få svar på hur ett aktieägaravtal förhåller sig till aktiebolaget och vad som är viktigt att veta. Kursen inleds med en introduktion om aktiebolaget och bolagsordningen följt av vilka rättigheter aktieägarna har enligt aktiebolagslagen. I denna kurs djupdyker vi i aktieägaravtalets innehåll och verkningar. Vilka risker det finns med att inte skriva ett aktieägaravtal och vad det finns för fördelar med ett sådant avtal? Du ges också praktiska tips på hur man generellt får till ett bra aktieägaravtal och vad du specifikt bör tänka på i din situation. Genom att gå denna kurs får du reda på vad som krävs för att undvika konflikter i ditt kompanjonskap. Kurslängd: 73 minuter

AMA-systemet

2900:-
Vad betyder egentligen AMA och varför är det så viktigt? Har du lagt märke till koder och rubriker, men aldrig riktigt förstått strukturen? I den här kursen får du vägledning om de olika förhållandena till AMA, det specifika entreprenadkontraktet och AB-avtalen. Du uppmärksammas också om olika principer som är viktiga att känna till. Efter den här E-Learningkursen om AMA-systemet kommer du lättare kunna orientera dig i den mycket viktiga, om komplicerade, strukturen kring AMA. Du får en introduktion om vad AMA egentligen innebär, hur kopplingen sker till ditt specifika entreprenadkontrakt och hur hänvisning ska ske på rätt sätt för att vara giltig. Du som beställare, entreprenör eller konsult får i den här kursen den juridiska kunskapen om AMAs olika delar och vilka punkter som är viktiga att kontrollera i just ditt kontrakt. Genom att gå den här kursen ökar förståelsen kring AMA-systemet och vilka fallgropar du ska undvika. Kurslängd: 55 minuter

Lokalhyra

2900:-
Vad ska ett hyresavtal innehålla för att ge ett så starkt skydd som möjligt? Ser uppsägningen annorlunda ut om den sker av hyresgästen eller av hyresvärden? När finns det rätt att kräva skadestånd? Hur förbereder man sig bäst inför förfarandet i hyresnämnden? Vad finns det för åtgärder att vidta om någon tvingas flytta ut? I den här E-Learningkursen om lokalhyra ges värdefull information om och handfasta tips på hur ni kan säkra ett så bra hyresavtal som möjligt. Ni får vägledning hur ni bör agera vid eventuella tvister med part och i sammanträdet med hyresnämnden. Du som hyresvärd eller hyresgäst får i den här kursen den juridiska kunskapen om lokalhyrans tre delar – upprättande av hyresavtal, tvist om hyresavtal och när hyresavtal upphör. Detta för att ni ska bli medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom den kommersiella hyresrätten. Kurslängd: 60 minuter

Skydd mot konkurrenter

2900:-
Inom varje företag finns det känslig information som bör skyddas. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare säkerställer att det finns giltiga avtalsklausuler på plats som innebär ett starkt skydd mot att dina anställda, kunder eller dina företagshemligheter kommer dina konkurrenter tillhanda. I denna kurs beskrivs hur du som arbetsgivare säkrar känslig information genom klausuler i avtal med anställda. Föreläsarna ger dig praktiska färdigheter gällande tre ämnesområden – konkurrensklausuler, värvningsförbud och företagshemligheter. Du får också insikter och strategier kring hur klausuler ska utformas för att på bästa sätt skydda dina värden efter det att en arbetstagare har slutat. Kurslängd: 69 minuter

Juridik för bostadsrättsföreningar

2900:-
Vad gäller egentligen i det fall att det blir en skada i en lägenhet – vems ansvar är det? Vilka förändringar får en bostadsrättsinnehavare utföra i lägenheten? Hur ska andrahandsupplåtelser hanteras i föreningen? Vilka avgifter kan vi som förening ta ut av våra medlemmar? Hur förverkas en bostadsrätt? I den här E-Learningkursen reder vi ut begreppen och går igenom juridiken som varje bostadsrättsförening bör känna till och kunna hantera. Ni får som styrelse eller förening kunskaper om hur ni ska gå tillväga i olika situationer som kan uppstå i en bostadsrättsförening. Detta för att ni ska öka er förenings möjligheter att på bästa sätt hantera de olika frågorna på ett juridiskt korrekt sätt. Kurslängd: 81 minuter

Diskriminering

2900:-
Diskrimineringslagen har nyligen varit föremål för stora ändringar, vilket påverkar hur du som företagare ska arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Denna kurs är för dig som vill ha en genomgång av vad som utgör diskriminering och hur du kan undvika att arbetssökande och arbetstagare diskrimineras. I kursen beskrivs allt du behöver veta om diskrimineringslagstiftningen och tillhörande praxis för att du ska ha möjlighet att överblicka detta viktiga rättsområde och arbeta proaktivt med de problem som kan uppstå. Kurslängd: 54 minuter

Krishantering vid pandemier såsom Corona

1900:-
I arbetet med sjukfrånvaro hör det kanske inte till vanligheterna att ett virus som Corona Covid-19 plötsligt dyker upp. Hur farligt eller ofarligt viruset än är behöver företagsledare ta ställning till hur de vill att företaget ska arbeta med frågan. Det finns lagliga aspekter utifrån arbetsmiljön, mänskliga aspekter men också riskaspekter. Hur ser arbetet ut? I denna kurs går vi igenom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hur företagsledningen ska arbeta med en samhällsfarlig smitta som Corona enligt AFS 2018:4 och vad som är viktigt att tänka på i mötet med medarbetare och chefer kring frågan. Föreläsaren Kristina Elliot ger dig praktiska tips och råd samt konkret information om vad som skiljer arbetsmiljöriskarbete vid smitta från andra typer av riskanalyser. Du får bland annat veta mer om riskanalyser, psykologi, stigma och medmänsklighet i kursen. Kurslängd: 39 minuter

Företag i en lågkonjunktur

2900:-
Om du som företagare eller din motpart/kund får ekonomiska problem riskerar ni båda att förlora pengar. Vad gäller i en företagsrekonstruktion och en konkurs? På vilket sätt påverkar det dig? Vilka signaler ska du se upp för när du ingår samarbetsavtal med någon och hur minimerar du de ekonomiska riskerna? Hur kan kronofogdemyndigheten hjälpa dig att driva in skulder och fungerar det i praktiken? I den här E-Learningkursen reder vi ut begreppen och går i genom processen som företag i ekonomiska problem går i genom. Du får kunskap om hur du ska gå till väga – både i förebyggande syfte och när problemen redan uppkommit. Detta för att du ska öka ditt företags chanser att klara en lågkonjunktur. Kurslängd: 55 minuter

Arbetsmiljö för chefer

2900:-
Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Här innefattas rutiner för bland annat säkerhet, arbetstagares hälsa och sociala förhållanden. Hur fungerar arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka policys är nödvändiga på er arbetsplats? Vilka påföljder kan du träffas av vid brister i arbetsmiljön? Kan du delegera ansvar för arbetsmiljön? Hur förbereder ni er inför arbetsmiljöinspektionen? I den här E-Learningkursen ges tips och råd för att komma igång med ett fungerade arbetsmiljöarbete med ledning i arbetsmiljölagen. Genom att gå kursen får du kunskap som hjälper dig att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats – med medarbetare som stannar. Kurslängd: 64 minuter

Varumärkesskydd

1900:-
I denna kurs i varumärkesrätt beskrivs hur du säkrar ditt företags viktigaste tillgång – varumärket. Genom kursen lär du dig grunderna för varumärkesrätten, vad syftet med varumärkesskyddet är och varför branscher som typiskt sett inte arbetar med varumärken borde göra det. Du får också praktiska insikter kring hur ansökningsprocessen går till och vad du bör tänka på vid olika skeden av denna process. I kursen presenteras exempel på vad som kan registreras som varumärke, vilka rättigheter ett skyddat varumärke innebär, samt hur du går till väga för att få ett så brett skydd som möjligt. Föreläsaren Dejana Cecez har särskild kompetens i immaterialrätt och är verksam jurist vid advokatfirman Lindberg & Saxon. Kurslängd: 48 minuter

ABT 06

2900:-
I denna kurs beskrivs ABT 06 – standardavtalet för totalentreprenader. Inledningsvis presenteras avtalsrätten och entreprenadrätten, och sedan redogör föreläsaren för de mest relevanta bestämmelserna i ABT 06, och genom belysande rättsfall förklaras hur dessa regler ska tolkas. I kursen beskrivs hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå. Kurslängd: 87 minuter

AB 04

2900:-
I denna kurs beskrivs vad som gäller för utförandeentreprenader. Grunderna för entreprenadrätten presenteras, och standardavtalet AB 04 behandlas på ett djupare plan. Genom kursen får du insikt i de mest aktuella reglerna för utförandeentreprenader, och genom belysande rättsfall förklarar föreläsaren hur reglerna ska tolkas. I kursen beskrivs också hur kontraktshandlingarna ska utformas, samt vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. Du får råd och praktiska tips kring allt vad du som beställare eller entreprenör bör tänka på, från den inledande fasen med kontraktsskrivning fram till slutbesiktningen och vid eventuella tvister som kan uppkomma. Föreläsaren Ola Thored har mångårig erfarenhet i entreprenadrätt och fastighetsrätt, och är nu verksam på Landahl Advokatbyrå. Kurslängd: 89 minuter

Generationsskifte

3900:-
Denna digitala kurs syftar till att ni som står inför ett ägarskifte inom familjen alternativt överväger ett sådant ska få en inblick i vilka ekonomiska, juridiska och känslomässiga utmaningar ni står inför. Familjeföretag präglas av ett komplext förhållande mellan familjeroller och företagsroller. När ett företag ska gå vidare i familjen uppkommer i regel flera utmaningar, bland annat vad gäller känslomässiga frågor angående familjerelationer, kompetens och kommunikation. Under kursen lär du dig hur ett lyckat generationsskifte går till genom praktiska råd och tillvägagångssätt. I kursen får du även en indikation om vilka juridiska och ekonomiska aspekter som bör beaktas vid ett VD-skifte och ägarskifte, samt vilka grundläggande ägardokument som ska vara på plats. Föreläsaren Annika Hall har en långvarig bakgrund som författare, rådgivare och föreläsare kring ägarförändringar och ägarstyrning av familjeägda företag. Kurslängd: 141 minuter

GDPR för konsulter

1900:-
I denna fördjupningskurs får du lära dig om det arbetet som krävs för att du som antingen köper eller säljer konsulttjänster ska uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen, GDPR. Hanterar du personuppgifter som företag när du säljer eller köper konsulttjänster eller som individ som agerar konsult är det viktigt att du vet vad som gäller. Kursen ger svar på de vanligaste frågor som finns gällande personuppgiftsbehandling för uppdragsgivare och uppdragstagare och hjälper dig att säkerställa efterlevnaden av GDPR efter 25 maj 2018. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i GDPR. Kurslängd: 21 minuter

GDPR för offentlig sektor

795:-
I denna fördjupningskurs ger vi dig möjligheten att fördjupa dig avseende de krav för personuppgiftshantering som är specifika för den offentliga sektorn. Kursen går igenom de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter inom en myndighet, gränsdragningen mellan offentlighets – och sekretesslagstiftning, allmänna handlingar och GDPR. Du kommer även få kunskap om dataskyddsombud och dess uppgifter då en myndighet är skyldig att ha ett sådant och detta för att säkerställa att din organisation följer GDPR. Utbildningen förutsätter grundläggande kunskaper i GDPR. Kurslängd: 14 minuter

GDPR: ett år senare

2900:-
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebar stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter – vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. I vår digitala kurs går Maria Lindegård Eiderholm igenom vad GDPR och svensk kompletteringslagstiftning har inneburit, de rapporter som Datainspektionen presenterat, de ärenden som Datainspektionen har arbetat med sedan GDPR trädde ikraft samt några av de administrativa sanktionsavgifter som utfärdats i Europa hittills. Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att fortsätta ditt arbete externt samt internt med efterlevnaden av GDPR, kunskap om hur du ska hantera personuppgiftsincidenter samt ger dig praktiska råd om hur personuppgifter ska hanteras på webbplatser, sociala medier och för molntjänster. Om du påbörjade ditt företags efterlevnad av GDPR ska du även i fortsättningen se till att GDPR-säkra framtida projekt och avtal! Kurslängd: 80 minuter

Att förhandla med facket

2900:-
När du som arbetsgivare genomför förändringar i verksamheten eller personalstyrkan behöver du oftast förhandla med en facklig organisation - oavsett om du har kollektivavtal eller inte. Missar man att förhandla riskerar man inte bara att hamna i onåd hos facket – det kan dessutom stå dig som arbetsgivare dyrt i form av skadestånd. Under denna kurs lär du dig det juridiska ramverket kring dessa förhandlingar med utgångspunkt i Medbestämmandelagen. Föreläsaren går igenom vilka förändringar/beslut i verksamheten som ska förhandlas, samt när och hur det ska ske. Under föreläsningen får du också gott om exempel från verkligheten – allt för att du från början till slut ska kunna känna dig trygg igenom förhandlingsprocessen. Kurslängd: 71 minuter

VD- och styrelseansvar

2900:-
Vilka blir konsekvenserna för dig som styrelseledamot och VD om bolagsstämman röstar nej till ansvarsfrihet? Vad har du för ansvar för bolagets skatter och avgifter? Kan ansvaret delegeras? Hur många styrelseledamöter krävs för att fatta ett beslut? Vad är en faktisk företrädare? I denna kurs får du svaren och en noggrann genomgång av ansvaret för dig som styrelseledamot och verkställande direktör i ett aktiebolag - kunskap som är nödvändig för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag och undvika obehagliga överraskningar i form av skadestånd och personligt betalningsansvar. Kurslängd: 53 minuter

Bokföringsbrott

2900:-
Visste du att det räcker med oaktsamhet för att bli ansvarig för bokföringsbrott? Du behöver alltså inte medvetet ha brutit mot reglerna – du kan dömas även om du inte känt till reglerna eller om felet du gjort beror på slarv. Detta gör att bokföringsbrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige idag. Det är därför mycket viktigt att ha koll på dina skyldigheter som bokföringsansvarig och vad du kan göra för att undvika att begå brott. Under denna kurs går vi igenom vad ett bokföringsbrott är och de regler du som sysslar med bokföring måste känna till. Du får lära dig vad konsekvenserna kan bli om du gör fel och du får också tydliga tips och råd för att undvika brott. Kurslängd: 57 minuter

Avsked & uppsägning: de svåra fallen

2900:-
Under kursen går vi igenom uppsägningar på grund av personliga skäl. Många tror att det är näst intill omöjligt att bli av med besvärlig personal, men det stämmer inte alltid. Uppsägningar på grund av personliga skäl är en bedömningssport, där arbetsgivaren har relativt långtgående skyldigheter att först komma till rätta med problemet innan uppsägning kan ske. Vi berör även frågor om gränsdragningen mellan uppsägning och avsked. Efter genomförd utbildning vet du hur du ska gå tillväga med besvärlig personal. Kurslängd: 84 minuter

Uppsägning vid arbetsbrist

2900:-
Under kursen går vi igenom uppsägningar vid arbetsbrist. Det finns många formella regler som ska följas, och missar man detta riskerar man skadestånd och även att uppsägningen förklaras ogiltig. Vi går igenom alla dessa steg och förtydligar oklara gränsdragningsfall, exempelvis vad arbetsbrist faktiskt innebär. Efter genomförd utbildning har du de verktyg som behövs för att undvika dyra misstag. Kurslängd: 72 minuter

Säkerställ din marknadsföring enligt GDPR

1900:-
Med vår fördjupningskurs med inriktning på marknadsföring ger vi dig möjligheten att säkerställa kraven för personuppgiftshantering avseende marknadsföring i din organisation. Genom att gå kursen får du de fullständiga riktlinjerna för hur du kan marknadsföra verksamhetens tjänster och produkter på ett lagligt sätt enligt GDPR och undviker därav sanktionsavgifter samt dåligt rykte för din marknadsföring. Kurslängd: 44 minuter

GDPR fördjupning för HR och ekonomi

2900:-

I denna fördjupningskurs får du lära dig om det interna arbetet som krävs för att din organisation ska uppfylla de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Hanterar du personuppgifter internt är det minst lika viktigt att säkerställa rutiner för detta som för extern behandling för personuppgifter, som exempelvis vid marknadsföring. Kursen ger svar på de vanligaste frågor som finns gällande personuppgiftsbehandling för personer verksamma inom HR, administration och ekonomi och hjälper dig att säkerställa att du följer GDPR efter 25 maj 2018.

Kurslängd: 57 minuter

Konsumententreprenader

3900:-
Föreläsningen är en systematisk genomgång av Konsumenttjänstlagen i de delar den rör entreprenader. Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort lagen till konsumentens nackdel. Arbetar du mot konsumenter kan konsumententreprenader vara det mest avgörande för dig och dina kollegor att ha koll på i en entreprenad, både för att undvika juridiska misstag och onödiga kostnader. Kurslängd: 130 minuter

Juridik för beslutsfattare - Bolagsrätt

2900:-
I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare behandlas bolagsrätt. Advokaten Katarina Jansson som driver advokatbyrån Stockholm Legal och Malin Johansson, VD på företaget XL Outdoor AB diskuterar bolagsrätt. I kursen berörs för- och nackdelar med de olika bolagsformerna, vad företagare bör tänka på vid den dagliga driften och hur bolag avvecklas. Videon syftar till att ge dig som drömmer om eller redan har ett företag nyttiga kunskaper i bolagsrätt. Det ges även tips om avtalsingående, betalningsansvar och försäkringsskydd. Kurslängd: 83 minuter

Juridik för beslutsfattare - Arbetsrätt

2900:-
I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare behandlas arbetsrätt. Denna utbildning är till för dig som arbetsgivare eller personalansvarig och ger dig verktygen som behövs för att säkerställa att personalfrågor hos företaget hanteras på rätt sätt. Kurslängd: 60 minuter

Juridik för beslutsfattare - Avtalsrätt

2900:-
I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare berättar advokaterna Peter Dickmark och Frank Reijbrandt om rättsområdena avtalsrätt och kontraktsrätt. I kursen behandlas såväl hur avtal ingås som hur de upphör. Videon är aktuell för dig som företagare som både vill få handfasta tips på vad du bör tänka på vid ingående av avtal och samtidigt lära dig mer om allmänna principer inom avtalsrätten. Målsättningen är att du ska få ett helhetsperspektiv på rättsområdet och därigenom kunna fatta väl genomtänkta beslut. Kurslängd: 63 minuter

Marknadsför dig lagligt

2900:-
Vet du och dina kollegor hur ni får marknadsföra era produkter och tjänster i traditionella kanaler och på internet? Med de nya datareglerna GDPR så kommer även frågan om hur företag och organisationer hanterar sin marknadsföring i fokus. Följer du inte marknadsföringslagen och andra regler som berör marknadsföring kan detta inte bara leda till att företaget drabbas av viten och skadestånd, utan även betydande badwill. I denna digitala utbildning går vi igenom hur du får förhålla dig till marknadsrättslig lagstiftning. Kursen behandlar marknadsföringslagen, hur du ska hantera bilder, material och citat från andra personer, och hur du får använda personuppgifter – exempelvis vid e-postutskick. Genom att gå den här kursen får du kunskapen för att marknadsföra dig och din verksamhet på ett lagligt och tryggt sätt. Kurslängd: 61 minuter

Anställ på rätt sätt

2900:-
Vad är det viktigaste att tänka på när du ska rekrytera? Vet du vilka regler du måste följa? Vilken anställningsform bör du använda dig av? I den här E-Learningkursen går vi igenom anställningsprocessen – hela vägen från platsannons till anställningsavtal. Genom att gå kursen får du den information du behöver för att kunna anställa tryggt och säkert. Vi behandlar främst lagen om anställningsskydd men även andra regler som är aktuella vid en anställning. Utöver det får du även en genomgång i de olika anställningsformerna. Den här E-Learningutbildningen är skräddarsydd till företag och beslutsfattare som ska göra eller redan gör anställningar utan hjälp från externa rekryteringsföretag. Kurslängd: 68 minuter

Juridik för beslutsfattare - Fordran och tvist

2900:-
I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare berättar advokaterna Frank Reijbrandt och Peter Dickmark från Kriström advokatbyrå för er tittare om ämnesområdet fordran och tvist. Denna kurs är aktuell för dig som är kravställare eller har tagit emot ett krav såväl för dig som vill få kunskap om vad som gäller. I videon behandlas bland annat vad som händer om man har en motpart som inte kan eller vill betala och hur man undviker tvister och höga kostnader för tvisteprocesser. Målsättningen är att du som tittare ska få den kunskap du behöver för att kunna hantera olika situationer som ofta kan uppstå i en verksamhet. Kurslängd: 69 minuter

3:12-reglerna

1900:-
I denna E-Learningskurs går Mats Andersson, advokat på Clear Blue Water Advokat AB, igenom skattereglerna för fåmansföretagare – även de så kallade 3:12-reglerna. 3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem. Kurslängd: 26 minuter

Arbetsrätt för arbetsgivare

3900:-
Denna E-Learningkurs behandlar ämnet arbetsrätt. Föreläsaren Elin Awerstedt går igenom det viktigaste du behöver veta som arbetsgivare - det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot dina anställda. Kursen behandlar reglerna kring anställningsavtal, anställningsformer och uppsägning. Kursen tar också upp vanliga personalfrågor om semester och föräldraledighet, förhandlingsskyldighet och verksamhetsövergångar samt utmaningarna med att hantera diskriminering på arbetsplatsen. Utbildningen är skräddarsydd till både dig som arbetsgivare och dig med personalansvar, och ger dig verktygen för hur du kan hantera både grundläggande och mer komplexa arbetsrättsliga frågor. Genom att gå kursen får du den kunskap som krävs för att fatta korrekta beslut och du lär dig hantera arbetsrättsliga situationer som annars kan kosta både tid och pengar. Kurslängd: 132 minuter

Offentlig upphandling

2900:-
Vill du bli en vinnare i offentlig upphandling? Då måste du ha koll på regelverken som styr upphandlingar och veta hur du ska utforma dina anbud. I den här kursen får du praktiska råd hur du på bästa sätt skriver framgångsrika anbud som ger dig de bästa förutsättningarna att vinna kontrakt i offentliga upphandlingar. Denna E-Learningkurs är skräddarsydd till företag som deltar i offentliga upphandlingar och rekommenderas för alla som vill gå vinnande ur en upphandling. Kurslängd: 112 minuter

GDPR II - praktisk fördjupning

3900:-
Fördjupningskursen i GDPR riktar sig till företag som påbörjat sitt GDPR-arbete, eller som redan har den grundläggande kunskapen. Kursen går igenom de implementeringsfrågor och avvägningar som dyker upp under arbetet, och ger praktiska tips på vad du behöver göra för att uppfylla kraven. Du får även kunskap om vad du ska tänka på för att fortsatt efterleva reglerna även efter det att den inledande strukturen är på plats. GDPR II behandlar på ett fördjupande plan bland annat frågor om samtycke, informationsskyldighet gentemot den registrerade, krav gällande anställdas personuppgifter, riktlinjer för e-postbehandling, samt vad ett personuppgiftsbiträdesavtal bör innehålla. Genom kursen GDPR II får du kunskapen du behöver för att hantera de största utmaningarna inför den nya lagen och säkerställa företagets GDPR-arbete. Kurslängd: 120 minuter

Dataskyddsförordningen GDPR

2900:-
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebär stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter - vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt. Kundregister, e-postadresser och uppgifter om anställda är alla exempel på vad som räknas som personuppgifter. I vår digitala kurs går Maria Lindegård Eiderholm igenom den nya dataskyddsförordningen och de nya krav som regleringen fört med sig. Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att kunna efterleva reglerna. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i dessa frågor, granskar företag och deras hantering av personuppgifter. Har du inte säkrat ditt företags efterlevnad ännu så är det hög tid att börja nu! Kurslängd: 100 minuter

Fel och skador vid entreprenad

2900:-
Denna kurs i Bygg & Entreprenad är en fördjupningskurs som, med utgångspunkt i de olika standardavtal som finns, går igenom frågeställningar för vad som utgör fel i en entreprenad, skador till följd av fel, och framförallt vem som bär ansvaret vid fel och skador. Kursen ger praktiska råd om hur du kan använda juridiken för att lösa situationer där beställare och entreprenör inte är överens. Lär dig undvika tvister och få verktygen du behöver för mer kostnadseffektiva entreprenader! Kurslängd: 55 minuter

Bygg & Entreprenad: Grund

3900:-
Inom entreprenadbranschen har juridiken en speciell ställning då hela branschen har gemensamma standardavtal utformade för att fungera i många olika situationer. Men visste du att det är så mycket mer som tillämpas? Avtalslagen och köplagen är två exempel på lagar som används ofta. Just detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i Bygg & Entreprenad: Grund, en digital kurs skräddarsydd för entreprenadbranschen. Kurslängd: 204 minuter

Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten

1900:-
Den digitala kursen Bygg & Entreprenad: ÄTA-arbeten ger dig en djupare inblick i de viktiga ÄTA-arbetena som entreprenadföretag stöter på. Kursen har en ekonomisk inriktning där ett stort fokus ligger på hur du med enkla knep ska kunna tjäna mer pengar på din verksamhet. Kursen lär dig också att förebygga olika juridiska problem och därmed slippa slösa onödiga pengar. Kurslängd: 48 minuter

Fel i häst

1900:-
Står ni inför att köpa eller sälja häst? Då är den juridiska biten viktig att få rätt. Vet du vad som är ett köprättsligt fel i häst, och vad du får räkna med vid ett köp? I kursen går föreläsaren igenom hur du ska gå tillväga om du köpt en häst som inte motsvarar dina förväntningar eller som har ett fel. Du får lära dig vad du ska tänka på inför ett köp, vanliga typer av fel som kan uppkomma, undersökningsplikt och upplysningsplikt samt hur du ska göra om du hamnar i tvist om ett fel i häst som köpt eller sålt. I kursen får ni med er flera praktiska tips och råd för att undvika dyra missförstånd! Kurslängd: 35 minuter

Hästjuridik

1900:-
Står ni inför att köpa eller sälja häst? Då är den juridiska biten viktig att få rätt. I kursen går föreläsaren igenom steg för steg, vad man bör tänka på för ett köp utan dyra missförstånd. Bland om ni omfattas av köplagen eller konsumentköplagen och kraven som det medför, vad veterinärbesiktningen har för betydelse, om hur överlämnandet av hästen går till och att köpa eller sälja häst över landsgränserna. I kursen får ni med er flera praktiska tips och råd! Kurslängd: 32 minuter

Penningtvätt

2900:-
Penningtvätt är ett stort problem och företag och organisationer kan utnyttjas utan att de vet om det. Om er verksamhet omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism har ni extra skyldigheter och ansvar till kontroll. Flera branscher omfattas och kan vara allt från fastighetsmäklare, spelverksamhet, bokföringstjänster till rådgivning och valutaväxling. I kursen får ni lära er om riskbedömningar, kundkännedomsåtgärder och övervakning av transaktioner som ni är skyldiga att göra. Föreläsaren går även igenom modellriskhantering, skydd av anställda, rapportering till myndigheter, visselblåssystem och mycket mer. Kurslängd: 52 minuter

Force majeure

795:-
I den här minikursen får du lära dig allt om force majeure och oförutsägbara händelser som påverkar parts förmåga att prestera enligt avtal. Force majeure är inte reglerat i lag, utan måste föras in som klausul i avtalet för att gälla. Föreläsaren går igenom hur en sådan klausul fungerar, vad ”hardship” är och hur man går tillväga i en extraordinär situation utan force majeure-klausul. Kurslängd: 9 minuter

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

795:-
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken utgör kärnan i bedömningen av man ska agera för att målen om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Det är de mest grundläggande principerna och gäller alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som i någon mån kan påverka hälsa och miljö. Är ni osäkra på vilken inverkan er verksamhet har på miljön så är dessa regler särskilt viktiga att ha koll på för att främja en hållbar utveckling och undvika risk för sanktioner. Kurslängd: 12 minuter

Dialog i offentlig upphandling

1900:-
Att som leverantör ta kontakt med upphandlande myndighet kan vara svårt och det komplicerade regelverket med stränga principer kan förvirra. Våra föreläsare och experter på offentlig upphandling uppmuntrar till dialog och menar det leder till smarta affärer som gynnar båda parter i upphandlingen. I den här kursen får du lära dig när och på vilket sätt dialog bör föras med upphandlande organisation, i de olika faserna av upphandlingsprocessen. Kurslängd: 42 minuter

Besiktning i entreprenader

1900:-
Utöver slutbesiktning och garantibesiktning finns fyra specialbesiktningar som kan gynna både parter att utnyttja. Men när ska dessa besiktningsformer påkallas och vad ska de avse? I kursen får du lära dig vilka möjligheter de olika besiktningsformerna kan ge och när dessa ska påkallas. Föreläsaren förklarar även besiktningsmannens roll och om besiktningens genomförande samt vad som händer om man inte håller med om besiktningsmannens utlåtande och det uppstår en tvist om vad som är fel i entreprenaden. Kurslängd: 23 minuter

Optionsprogram

2900:-
För att engagera medarbetare i företaget kan det vara en god idé att använda sig av aktierelaterade incitamentsprogram för att attrahera och motivera kompetenta nyckelpersoner i företaget såsom styrelseledamöter, ledning och övriga anställda samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Genom optionsprogram skapar man möjlighet för fler i företaget att få en del av kakan om det går bra – vilket motiverar till att göra sitt yttersta och att stanna kvar. Detta är särskilt lämpligt för relativt nystartade företag och kan underlätta nyrekrytering. I kursen går föreläsaren igenom olika typer av aktiebaserade incitament, förklarar för- och nackdelar med olika alternativ, går igenom viktiga begrepp, värdering av aktier och optionsstrategier. Efter kursen har ni en bra grund för att implementera optionsprogram i ert företag! Kurslängd: 59 minuter

Hyreslagen och de skärpta hyresreglerna

1900:-
För att motverka svarthandel kring hyreskontrakt och oskälig hyra vid andrahandsuthyrning har uthyrningsreglerna skärpts. Föreläsaren går igenom de nya reglerna som berör lägenhetsbyte, andrahandsupplåtelse, förverkande, oskälig hyra samt förbud mot ersättning för hyresrätter och bostadsförmedling. Dessutom berättar föreläsaren om kriminaliseringen av bland annat köp och försäljning av hyresrätter. Kurslängd: 36 minuter

Bostadshyra

2900:-
I den här grundkursen om bostadshyra får du lära dig det viktigaste kring uthyrning av bostad. Föreläsaren går igenom skillnaden mellan bostadshyresavtal och lokalhyresavtal, avtalet, viktiga villkor, besittningsskyddet med undantag och uppsägning. Dessutom förklarar föreläsaren vanliga frågor som hur du ska agera om hyresgästen inte avflyttar självmant och hur man hanterar hyresgästens kvarlämnade egendom efter avflytt. Du får lära dig om hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter och rättigheter gentemot varandra så att det blir lätt att göra rätt och undvika missförstånd och tvister. Kurslängd: 64 minuter

Allmänna och privata VA-lösningar

1900:-
Kommuner har en skyldighet att ordna med vattenförsörjning eller avlopp i större sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse, så kallade allmänna VA-lösningar. Men vad händer om fastighetsägare vill använda privata lösningar i stället för kommunens? Kommuner ska göra en avvägning om fastighetsägare ska tillhöra allmänna vattentjänster eller ej, men denna behovsbedömning har fått kritik för att vara för stelbent. År 2023 träder lagändringar i kraft på området, behovsbedömningen ska bli mer flexibel och varje kommun ska upprätta en vattentjänstplan. I kursen ges en kommentar kring vad detta innebär för fastighetsägare och kommuner. Kurslängd: 22 minuter

Introduktion i löneadministration

1900:-
Kursen är en grundkurs i löneadministration. Du får bland annat lära dig om hur skatteavdraget ska beräknas, arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklarationen som ska lämnas in till Skatteverket samt hur frånvaro hanteras och resor i tjänsten. Föreläsaren går igenom vanliga frågor som vilka måltider arbetsgivaren får betala för den anställde på resa i tjänsten, hur det fungerar med förmånsbil jämfört med egen bil på tjänsteresa samt hur man hanterar semester, föräldraledighet och sjuklön. Kurslängd: 43 minuter

Mäklarjuridik

2900:-
I kursen får du lära dig om fastighetsmäklares juridiska ansvar, skyldigheter och rättigheter med utgångspunkt i fastighetsmäklarlagen. Föreläsaren går igenom vanliga frågor, bland annat om vad som gäller kring budgivning – kan budgivare få tillgång till andra budgivares kontaktuppgifter för att kontrollera att budgivningen gått rätt till? Vad gäller kring lockpriser? Du får även lära dig om fastighetsmäklarlagens begränsning, vad som gäller kring felansvar och dolda fel, om mäklaren har någon undersökningsplikt samt vad som gäller kring säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt. Kurslängd: 56 minuter

Skattemässiga avskrivningar & momsredovisning

795:-
I kursen får du lära dig mer om några ämnen inom redovisningsområdet. Föreläsaren går igenom avskrivningar av maskiner och inventarier, moms och momsredovisning, skatt och skattekonto samt arbetsgivaravgifter och källskatt. Du får lära dig om när skattemässiga avskrivningar av inventarier kan göras och de tre vanligaste formerna för avskrivning. Föreläsaren går även igenom två räkneexempel på hur räkenskapsenlig avskrivning ska göras enligt den så kallade huvudregeln och enligt kompletteringsregeln. Kursen reder ut begreppen moms och momsredovisning samt klargör vad som gäller vid försäljning av varor och tjänster till och från utlandet. Även ett räkneexempel över momsredovisning presenteras. Avslutningsvis går föreläsaren igenom vilka skatteregler som gäller för företag samt vad företagare bör tänka på när det finns anställda i bolaget. Kursen är användbar för dig som driver företag och vill få bättre koll på skattemässiga avskrivningar samt lära dig mer om moms, skatt och arbetsgivaravgifter! Kurslängd: 15 minuter

Bokslut & Årsredovisning

795:-
Kursen handlar om bokslut, bokslutsdispositioner, till exempel periodiseringsfonder, beräkning av skatt och årsredovisningar. Du får lära dig mer om alla dessa begrepp. Föreläsaren går även igenom två räkneexempel, dels över om hur man beräknar en avsättning till periodiseringsfond, dels en beräkning av årets skatt. Avslutningsvis behandlas några frågor om årsredovisning samt vilka förseningsavgifter man kan råka ut för om årsredovisningen inte lämnas in i tid. Kursen vänder sig först och främst till dig som är företagare och som vill lära dig mer om dessa begrepp och om hur man till exempel gör en avsättning till periodiseringsfond. Kurslängd: 15 minuter

Förmånsrättsordningen

1900:-
I kursen får du lära dig om vad förmånsrättsordningen innebär i praktiken. Föreläsarna går igenom de två förmånsrätterna särskild förmånsrätt och allmän förmånsrätt samt förklarar vad som gäller för dem som har oprioriterade skulder i en konkurs. Du får lära dig om vilka krav som typiskt sett brukar ställas mot ett konkursbolag samt hur man ska gå till väga för att göra en fordringsanmälan. Avslutningsvis går föreläsarna igenom hur ett bevakningsförfarande inleds och hur det går till rent praktiskt. Den här kursen är användbar för dig som har en fordran mot ett konkursbolag eller om du har ett företag som är försatt eller på väg mot konkurs. Den passar även dig som är företagare och vill lära dig mer om förmånsrätter och förmånsrättsordningen! Kurslängd: 29 minuter

Företagsrekonstruktion

1900:-
I kursen får du lära dig om vad en företagsrekonstruktion är och hur den kan användas för att rädda ett i grunden lönsamt företag. Föreläsarna går igenom syftet med företagsrekonstruktion, vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att rekonstruktion ska kunna inledas samt hur en ansökan om rekonstruktion ska göras. Du får lära dig om rekonstruktörens uppgifter och skyldigheter, om styrelsens ställning under rekonstruktionsförfarandet och om konsekvenser av rekonstruktionsbeslutet. Kursen reder ut vilka som berörs av en rekonstruktion, vad en rekonstruktionsplan innehåller samt några vanliga rekonstruktionsåtgärder för företag. Avslutningsvis går föreläsarna igenom vad som är viktigt att tänka på som avtalspart till ett rekonstruktionsbolag. Den här kursen är användbar för dig som vill lära dig mer om rekonstruktionsförfarandet och vad som gäller när ett företag under rekonstruktion har avtal med andra företag! Kurslängd: 44 minuter

Konkursförfarandet

1900:-
I kursen får du lära dig om vad som händer innan, under och efter det att ett företag försätts i konkurs. Föreläsarna börjar med att gå igenom grundläggande begrepp inom konkursrätten för att sedan gå in på hur ett bolag försätts i konkurs och vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av konkursen. Du får lära dig vad ett konkursbo är, styrelsens ställning under konkursen samt om konkursförvaltarens roll. Kursen ger dig en god förståelse för hela gången i en konkurs; från omhändertagande och avveckling av bolaget, vad som händer med personalen och hur avtal ska hanteras under en konkurs, till institutet återvinning, bevakningsförfarandet och slutligen konkursens avslut. Den här kursen passar dig som driver företag och vill lära dig mer om konkursförfarandet. Kursen är användbar både om det skulle vara så att ditt företag är på väg mot konkurs eller om ditt företag har avtal med ett konkursbolag! Kurslängd: 29 minuter

Socialtjänstlagen

795:-
Kursen ger en god förståelse för socialtjänstlagen, de olika formerna av bistånd, vem som kan ansöka om bistånd och hur man ska gå till väga för att ansöka om bistånd. Föreläsaren börjar med att ge en kort historisk bakgrund till socialtjänstlagen och belyser vilken funktion den fyller i det svenska välfärdssamhället. Förläsaren går sedan igenom de vanligaste formerna av bistånd som man kan få enligt socialtjänstlagen; hemtjänst, boendestöd, stöd i assistansliknande form, ledsagning, kontaktperson, korttidsboende och bostad med särskild service. Du får lära dig vad de olika biståndsformerna består av samt vad som krävs för att en person ska ha rätt till respektive bistånd. Föreläsaren går även igenom skillnaden mellan socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den här kursen passar dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om socialtjänstlagen, vilken funktion den fyller i det svenska välfärdssamhället samt om de vanligaste formerna av bistånd! Kurslängd: 18 minuter

Avtalstolkning

795:-
I kursen får du lära dig vad avtalstolkning är, de vanligaste tolkningsmetoderna och tolkningsprinciperna som domstolar använder sig av samt saker som är bra för dig som företagare att tänka på vid tolkning av avtal. Föreläsaren börjar med att gå igenom bakgrunden till avtalstolkning för att sedan gå in på de olika metoder och principer som domstolarna använder sig av. Du får bland annat lära dig om intersubjektiv tolkning, objektiv tolkning, ändamålsenlig tolkning, dolusprincipen, oklarhetsprincipen och minimiregeln. Kursen ger dig en god förståelse för hur domstolarna går till väga när de ska tolka ett avtal. Kursen är användbar för såväl privatpersoner som företagare för att kunna förbereda sig inför en domstolsprocess och kunna framhålla argument kring varför en viss typ av avtalstolkning borde användas. Metoderna för avtalstolkning kan även användas som argumentation i ett tidigt skede, till exempel i ett samtal med motpart, för att på så sätt helt och hållet kunna undvika tvist i domstol. Kurslängd: 11 minuter

Semesterlagen

1900:-
I kursen får du lära dig om semesterlagen ur ett praktiskt perspektiv. Föreläsaren börjar med att ge en kort historisk bakgrund till semesterlagen för att sedan gå in på bestämmelser som är relevanta att känna till. Du får lära dig om hur många semesterdagar en arbetstagare har rätt till, betydelsen av semesterår och intjänandeår, beräkning av semesterlön, förläggning av semester med mera. Avslutningsvis går föreläsaren igenom en checklista med sådant som är viktigt för dig som arbetsgivare att tänka på inför en semesterperiod. Kursen ger dig en god förståelse för hur semesterlagens bestämmelser hänger samman och är användbar för dig som arbetsgivare som vill få ännu bättre koll på juridiken kopplat till semester. Kurslängd: 28 minuter

ABM 07

1900:-
I kursen får du lära dig om avtalet ABM 07 som reglerar köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. Föreläsaren börjar med att gå igenom vilka parter som har förhandlat fram avtalet för att sedan gå in på de olika rubrikerna och punkterna i avtalet. Du får lära dig om de inledande täckbestämmelserna, avtalets förhållande till den svenska köplagen, reklamation, säljarens ansvar för fel med mera. Kursen ger dig en god förståelse för hur avtalet ska förstås och tillämpas i praktiken. Den här kursen passar dig som verkar inom byggbranschen och vill lära dig mer om vilka regler som gäller vid köp av byggvaror! Kurslängd: 23 minuter

AB-U 07

1900:-
I kursen får du lära dig om underentreprenadskontraktet AB-U07 som är tänkt att användas i avtalsförhållanden mellan en huvudentreprenör och en underentreprenör vid utförandeentreprenader. AB-U 07 syftar till att harmonisera villkoren i alla led och skapa schyssta förhållanden mellan huvudentreprenören och underentreprenören. Föreläsaren börjar med att gå igenom avtalets relation till AB 04 för att se förklara vad de olika begreppen i avtalet betyder. Genom kursen får du lära dig om frågor om organisation, tider, viten, avsyning, fakturering, besiktning med mera. Föreläsaren avslutar kursen med att ge användbara tips för dig som funderar på att upphandla underentreprenörer. Den här kursen passar dig som verkar inom byggbranschen och vill få en bättre förståelse för hur AB-U 07 ska förstås och tillämpas i praktiken! Kurslängd: 25 minuter

Hantverkarformuläret

1900:-
Den här kursen handlar om konsumententreprenader – det vill säga en entreprenad där en näringsidkare utför arbete med en konsument som beställare av ett byggprojekt. Föreläsaren går igenom två viktiga avtal, kopplat till konsumententreprenader, som har tagits fram av byggbranschen; det så kallade hantverkarformuläret och småhusentreprenadernas kontrakt ABS 18 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Du får genom kursen bland annat lära dig om vad hantverkarformulärets säger om priset, tider, betalningsplan och vite. Förläsaren går även igenom några punkter i ABS 18 samt vad som gäller när det kommer till garantitid och ansvarstid för småhusentreprenader. Kursen ger dig en god förståelse för hur såväl hantverkarformuläret som ABS 18 ska förstås och tillämpas i praktiken. Den här kursen är användbar för dig som vill lära dig mer om vilka regler som gäller när din beställare är en privatperson och det rör sig om en konsumententreprenad! Kurslängd: 47 minuter

Om tjänsten

Legal Support

Våra jurister på Legal Support erbjuder juridisk rådgivning inom alla områden och kan vara ditt företags juridiska bollplank. Du kan maila din fråga till oss, alternativt ringa oss vardagar 09-16. Du får dessutom alltid ett skriftligt svar.

Vår vision är inte enbart att skydda din verksamhet från juridiska tvister utan vi vill hjälpa dig och dina anställda att öka er juridiska kompetens så att ni kan spara in på kostnader och öka era intäkter för framtiden.

Exempel på ärende

Kvittning mot semesterersättning

Vi har problem med en anställd som vi planerar att säga upp. Saken är den att han har lånat pengar av företaget. Kan man kvitta mannens skuld mot hans ännu inte utbetalda semesterersättning?

I första hand ska kvittningen ske i samråd med den anställde, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen).

I de fall då det inte är möjligt att få den anställdes medgivande kan arbetsgivaren kvitta en ”klar och förfallen” fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Fordran ska ha uppkommit i samband med anställningen.

För att man ska få kvitta tvångsvis utan den anställdes medgivande måste en av följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • fordran grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran (detta inbegriper semesterersättning).
  • fordran avser ett skadestånd för skada som den anställde vållat uppsåtligen i tjänsten.
  • kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

I ert fall är ingen av dessa förutsättningar uppfyllda och ni kan därför inte kvitta er fordran mot mannens semesterersättning. Om det exempelvis hade framgått av avtalet ni har med er anställde att ni fick kvitta er fordran och för det fall att ni är kollektivavtalsanslutna så är det viktigt att ni undersöker vad som står i detta innan ni kvittar skulden så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott. Detta eftersom det kan finnas särregleringar om kvittningar i kollektivavtalet.

Har du frågor?

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik