“Tjat och skuldbeläggande” inte äktenskapstvång – släktingar till bortgift 15-åring frias

En 38-årig man, dennes hustru och ytterligare en kvinna som stått åtalade att tillsammans tvingat mannens 15-åriga syster att ingå äktenskap med en tio år äldre man frias i Östersunds tingsrätt. Det “tjat och skuldbeläggande” som de åtalade har gjort sig skyldiga till är inte straffbart enligt domstolen.

Våren 2016 arrangerades ett äktenskap mellan en 15-årig flicka och en 10 år äldre man. Flickan hade enligt hennes egen uppfattning inte haft något val att avstå från att gifta sig då det skulle vara ”skamfyllt”. Trots att flickan kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn utan andra släktingar än de som arrangerade äktenskapet så bedömer tingsrätten att det inte går att fälla släktingarna för äktenskapstvång. Detta eftersom det inte enligt lagen är tillräckligt med “tjat och skuldbeläggande” för att bli fälld för äktenskapsbrott. 

Flickan anlände till Sverige hösten 2015 tillsammans med sin äldre bror och dennes fru. De placerades på en flyktingmottagning och det var på detta boende drygt ett år efter ankomsten som äktenskapsceremonin ägde rum. Efter vigseln omhändertogs flickan och placerades i skyddat boende enligt lagen om vård av unga. En åklagare valde att väcka talan i Östersunds tingsrätt gällande giftermålet och hävdade att det var ett så kallat tvångsäktenskap som i Sverige är kriminaliserat sedan 2014. 

 

Inte tillräckligt “allvarliga” påtryckningar

För att kunna bli dömd för äktenskapstvång krävs enligt lagen att äktenskapet antingen har ingåtts genom olaga tvång eller av utnyttjande av utsatts persons belägenhet. Tingsrätten konstaterar att flickan hade befunnit sig i en sådan utsatt situation som lagen beskriver på grund av hennes unga ålder och då hon var i en beroendeställning i förhållande till sina äldre släktingar. För straffansvar måste det dock även vara så att den utsatta situationen har utnyttjats. Av flickans berättelse framgår det att släktingarna har tjatat och skuldbelagt henne, men tingsrätten konstaterar att det inte är tillräckligt för att kunna döma någon för brottet. Enligt förarbetena till lagen så räcker det inte med sådana typer av påtryckningar för att det ska vara straffbart, utan påtryckningarna måste vara av ett allvarligare slag. 

Tingsrätten understryker att det vid brottmål ska vara “ställt utom rimligt tvivel” att den brottsliga handlingen har begåtts och det är ett väldigt högt beviskrav. Tingsrätten poängterar även att det inte handlar om att rätten inte tror på flickan, men att det inte är klarlagt att släktingarna gjort något brottsligt och att det därför inte går att döma någon av de åtalade. 

 

Vad innebär det här i praktiken?

  • För att det ska bli tal om äktenskapstvång måste det enligt lag antingen ha ingåtts genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatts persons belägenhet.
  • Det är höga beviskrav vid brottmål och det är åklagaren som måste visa att det är “ställt utom rimligt tvivel” att den brottsliga gärningen har begåtts. Det blir särskilt svårt gällande äktenskapstvång då bevisningen oftast blir ord mot ord. 
  • Lagen om äktenskapstvång som stiftades 2014 har fört med sig väldigt få fällande domar och lagen har därför blivit kritiserad för att vara tandlös. 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

amalia.stenberg@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*