15 januari, 2015

Socialdemokraterna vinner varumärkes-strid

Socialdemokraterna har vunnit rätten till varumärket ”Nordiska modellen”. Partiet har registrerat det i varumärkesklassen ”underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet, undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion”.

Nordiska rådet begärde att detta varumärke skulle upphävas och menade att varumärket saknade särskiljningsförmåga, bland annat då rådet själva ger ut publikationer med samma beteckning.

Både Patent- och registreringsverket och Patentbesvärsrätten avslog Nordiska rådets begäran. Patentbesvärsrätten menade att ”begreppet har under lång tid nyttjats av arbetarrörelsen i de nordiska länderna och får anses vara nära förknippat med de värderingar som ligger till grund för dessa partiers och dess samarbetsorganisationers värdegrund, samt att ”begreppet har inarbetats sedan 1960-talet och används tillsammans med de socialdemokratiskt förknippade logotyperna i TV, radio, tidningar och andra massmedia.” Genom detta har varumärket särskiljningsförmåga, och Socialdemokraterna får nu ensamrätten till varumärket.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är allt viktigare att registrera sina varumärken och bevaka sina immaterialrättsliga rättigheter.
  • Ensamrätten innebär i detta fall att ingen annan än Socialdemokraterna har rätt att, utan deras tillstånd, använda varumärket ”Nordiska modellen” inom det området det är registrerat.

 

Foto: Terje Pedersen/TT

Eva Clasö/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87