Snart träder EU:s nya arvsregler i kraft

EU:s arvsförordning börjar tillämpas i augusti. I en ny proposition föreslår regeringen de kompletterande lagregler som behövs för att förordningen ska kunna tillämpas även i Sverige. 

– I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands eller att egendomen finns i flera länder. Det är därför välkommet att EU:s medlemsstater har enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prövas där den döde var bosatt
EU:s arvsförordning har antagits för att underlätta handläggningen av arv med internationell anknytning.

I förordningen regleras i vilken medlemsstat ett arv ska handläggas och vilket lands lag som ska tillämpas på arvet.

Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag.

Europeiskt arvsintyg
Förordningen reglerar också hur domar och andra arvsavgöranden godtas i andra medlemsstater. Dessutom införs ett europeiskt arvsintyg som ska förenkla den praktiska hanteringen av internationella arvsärenden inom EU.

Förordningen blir ”direkt tillämplig” i Sverige. Detta innebär att den kan åberopas direkt, precis som de svenska lagarna. Vissa EU-rättsakter, såsom direktiv, kan inte åberopas direkt i det svenska rättssystemet, utan de måste först implementeras genom svensk lagstiftning.

I den nya propositionen föreslår regeringen dock nya svenska lagregler som behövs för att arvsförordningen ska kunna tillämpas på ett bra sätt i Sverige.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner den reviderade nordiska arvskonventionen, som reglerar arvsrättsliga frågor i nordiska förhållanden.

Arvsförordningen börjar tillämpas den 17 augusti i år och de kompletterande lagförslagen föreslås träda i kraft samma dag.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I huvudsak är arvsreglerna oförändrade. Det som den nya EU-förordningen förändrar är att den klargör vilket lands arvsregler som ska användas i vilken situation – hur arvsrätten ska samspela inom EU-rätten, helt enkelt.

 

Foto: Helena Landstedt / TT

Nils.

Nils Ivars/Ebba Wigerström

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*