7 april, 2014

SEMINARIUM: FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTT

Allt om Juridik utbildar och informerar privatpersoner och företag om juridik. Vi gör det bland annat genom våra populära och helt kostnadsfria frukostseminarier med inriktning på de affärsjuridiska områden som företag kommer i kontakt med på daglig basis.

Måndagen den 7 april bjöd Allt om Juridik, i samarbete med Inhouse Legal Services, in till ett frukostseminarium om försäljning och marknadsföringsrätt och särskilt om juristens roll från idé till produkt.

Dagens talare var Magnus Toll och Richard Berg, båda från Inhouse Legal Services.

Seminariet var helt fullbokat sedan flera veckor tillbaka, vilket illustrerar det ökade behovet bland företag att hålla sig uppdaterade inom försäljningsprocessen och de speciella frågor som marknadsföringsrätt aktualiserar.

Advokatbyrån Strömholms presentation behandlade inledningsvis vad ett avtal är och dess egentliga innehåll – bortom de skrivna orden. Därefter presenterades hur ett företag genom välbalanserade avtal kan minimera sina risker på förhand och därmed spara både tid och pengar. Avslutningsvis diskuterades konkreta budord som varje företagare bör leva efter och vikten av att ta kontroll över hela affären på ett juridiskt sätt.

Seminariet var mycket uppskattat av samtliga av deltagarna och diskussionerna pågick länge efter att de faktiska presentationerna hade avslutats.

Läs mer om Inhouse Legal Services här >>> 

Foto: Blendow Publishing AB

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se