JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Schizofren hyresgäst får behålla lägenhet trots upprepade förseningar med hyran

En hyresvärd i Malmö hade sagt upp avtalet med sin hyresgäst eftersom hon vid flera tillfällen betalat in hyran försent och vid ett tillfälle inte betalat den alls. Hyresnämnden ansåg däremot att uppsägningen var oskälig eftersom hyresgästen lider av schizofreni.

Hyresgästen hade en total hyresskuld på 7547 kr som ännu inte hade betalats. Därtill hade totalt sju månaders hyror betalats försent eller endast delvis. Mot denna bakgrund yrkade hyresvärden på att hyresnämnden skulle ålägga hyresgästen att flytta ifrån lägenheten.

Hyresgästen bestred yrkandet genom sin förordnade förvaltare. Förvaltaren menade att hyresvärden inte hade någon anledning att befara flera framtida problem med hyrorna. Detta för att förvaltaren hade fått i uppgift att se till att framtida hyresbetalningar från hyresgästen kom in i rätt tid. Hon kunde även garantera att hyresgästen skulle ha tillräckligt med inkomst för att betala framtida hyror.

Enligt förvaltaren hade de tidigare problemen berott på kvinnans mentala tillstånd. Hyresgästen lider av schizofreni vilket gör att hon lider av vanföreställningar, blir nedstämd och orkeslös samt att hon lätt kan bli utnyttjad av folk som vill komma åt hennes pengar. Kvinnan hade däremot nyligen fått en förvaltare och planerad behandling för sin sjukdom.

Hyresnämndens bedömning

Enligt jordabalken har hyresgäster ett besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärdar bara kan säga upp hyresavtal om något speciellt förhållande råder. Ett sådant förhållande är t.ex. om ”hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas.” Hyresnämnden gjorde därför en prövning av om uppsägningen var skälig eller inte.

Hyresnämnden klargjorde att prövningen måste göras utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i ärendet. Inledningsvis konstaterade man att förseningarna utgjort en allvarlig försummelse i hyresgästens förpliktelse.

Däremot valde man även att beakta kvinnans mentala tillstånd. Nämnden ansåg att hon inte kunde klandras då förseningarna med hyresbetalningarna skedde vid tillfällen då hon inte var kapabel att sköta sina åtaganden.

Man ansåg även att det inte fanns någon anledning att utgå ifrån att hyrorna inte skulle betalas i tid i framtiden med hänsyn till att kvinnan får vård och har en förvaltare. Därför landade man även i slutsatsen att en uppsägning skulle vara oskälig.

Hyresvärden överklagade beslutet till hovrätten som fastställde hyresnämndens beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Besittningsskyddet finns till för att skydda hyresgäster från att kastas ut från deras bostäder hur som helst. Hyresvärden får bara säga upp avtalet om det är motiverat enligt lagens mening.
 • Normalt sett är slarv med hyresinbetalningar från hyresgästens sida skäl nog för att säga upp avtalet. Däremot måste det alltid göras en bedömning i det enskilda fallet för att avgöra om det är skäligt mot hyresgästen att avtalet sägs upp.

Foto: Bonny Håkansson/TT

 

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*