11 mars, 2015

Var går gränsen för ”rimligt tvivel”?

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet där en man friades från åtal om att ha kastat ut sin fru från balkongen. Målsäganden vill veta nedre gränsen för ”utom rimligt tvivel”.

En man dömdes av Södertälje tingsrätt till nio års fängelse för försök till mord. Enligt tingsrätten var det bevisat att han kastat ut sin fru från balkongen till deras bostad på sjätte våningen.

Räckte bevisningen?
Kvinnan hade fått svåra skador och var nedsövd i fem veckor efter händelsen. Efter total minnesförlust hade hon fått tillbaka minnesbilder och tingsrätten ansåg, trots brist på annan entydig bevisning, att hennes uppgifter om händelsen skulle läggas till grund för bedömningen.

Svea hovrätt ändrade efter överklagande domen och friade mannen. Mot bakgrund av kvinnans minnesförlust ansåg hovrätten att hennes tillförlitlighet kunde ifrågasättas och i brist på stödbevisning var det enligt hovrätten inte ställt bortom rimligt tvivel att mannen verkligen slängt ned kvinnan.

Ny bevisning 
Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som alltså nu meddelar prövningstillstånd. Kvinnan har åberopat viss ny bevisning och hennes ombud har i överklagandet bland annat begärt att domstolen klargör ”var den nedre gränsen för beviskravet ställt utom rimligt tvivel egentligen går”. Riksåklagaren har tidigare beslutat att inte driva målet till högsta instans.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • När det kommer till brott och straff är beviskraven oerhört höga. Hela bevisbördan ligger på åklagaren, vilket gör domstolen frikänner om det inte är ställt ”bortom allt rimligt tvivel” att den tilltalade gjort den aktuella gärningen och haft uppsåt till brott (om det rör sig om ett uppsåtsbrott). I fallet ovan ansåg tingsrätten att kvinnans berättelse kunde anses så tillförlitlig att mannen kunde fällas, medan hovrätten menade att kvinnans berättelse inte kunde anses tillräckligt säker för att de höga beviskraven skulle vara uppfyllda.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se