Riksåklagaren vill att HD prövar Assange-häktningen

Riksåklagaren Anders Perklev anser att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro men vill att Högsta domstolen prövar frågan.

– Jag anser liksom tingsrätten och hovrätten att skälen för häktning fortfarande väger tyngre än skälen emot. I detta ligger att jag anser att åklagaren haft fog för sin bedömning att avvakta med att tillmötesgå Julian Assanges begäran om att bli förhörd på ambassaden i London. Häktningsfrågan ska dock fortlöpande omprövas utifrån hur ärendet utvecklas, säger Anders Perklev.

Vill se prövning
Fyra år har gått sedan det ursprungliga häktningsbeslutet och riksåklagaren säger att han vill se en prövning av fallet i Högsta domstolen, HD. Han anser att det vore värdefullt med en sådan prövning eftersom HD aldrig tidigare uttalat sig om hur man ska se på en situation där någon under lång tid är häktad i sin frånvaro utan att häktningsbeslutet kan verkställas.

– Vid bedömningen av om häktningen ska kvarstå ställs samhällets och målsägarnas intresse av att misstänkta brott utreds och prövas i domstol mot tidsutdräkten i ärendet och Julian Assanges situation på ambassaden i London, säger riksåklagare Anders Perklev.

I juli 2014 beslutade Stockholms tingsrätt att Julian Assange ska vara fortsatt häktad för de brott han är misstänkt för. Svea hovrätt fastställde tingsrättens beslut i november 2014. Julian Assange överklagade därefter hovrättens beslut till Högsta domstolen.

HD krävde svar
Anledningen till att riksåklagaren nu yttrar sig i Assange-fallet är att HD begärt en svarsskrivelse där riksåklagaren får redovisa sin uppfattning inför ett eventuellt prövningstillstånd.

Domstolen har särskilt frågat efter riksåklagarens uppfattning när det gäller hur utredningsarbetet har bedrivits och om den så kallade proportionalitetsprincipen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Situationen med Julian Assange är juridiskt knepig. Assange är häktad i sin frånvaro och som det verkar inte lär dyka upp i Sverige inom en överskådlig framtid. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ger sin syn på hur åklagarväsendet bör agera i den uppkomna situationen. Tidigare har bland annat diskuterats att hålla förhör i London med Assange, något som inte helt går i linje med hur åklagare brukar agera. Detta har lett till en del kritik, där skeptikerna anför att alla måste behandlas lika och att åklagarna inte får agera annorlunda enbart för att det rör sig om Julian Assange.

Foto: Anders Wiklund/TT, Kirsty Wigglesworth/TT

Nils.

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*