10 september, 2014

Registerkontroll av nyanställda vid gymnasieskolor

Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även av den som ska anställas vid en gymnasieskola. Det är en av flera förändringar av skollagen som regeringen nu föreslår.

Den som erbjuds anställning inom till exempel förskolan och grundskolan är skyldig att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren för att kunna få en anställning. Utdraget ska bland annat visa om personen har dömts för grova våldsbrott eller sexualbrott.

Detta krav gäller lärare men också annan personal och studerande på lärarutbildningen under praktiken.

Regeringen föreslår nu att motsvarande skyldighet införs i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Regeringen föreslår även andra förändringar i skollagen. Bland annat att bestämmelserna om att fortsätta till nästa årskurs flyttas till skollagen, och om en rektor beslutar att en elev inte ska flyttas upp till närmast högre årskurs ska det beslutet kunna överklagas. Syftet är att stärka elevernas rättssäkerhet.

Regeringen vill även förtydliga bidragsreglerna för fristående skolor när det gäller så kallade tilläggsbelopp för särskilt stöd som kommunerna ska lämna för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Förslaget syftar till att tydliggöra vad som ska ingå i grundbeloppet för varje elev respektive i tilläggsbeloppet. Tilläggsbeloppet bör vara individuellt utformat och finns till för att eleven ska få förutsättningar att nå målen för utbildningen, oavsett val av skola, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De nya ändringarna, om de röstas igenom i riksdagen, syftar till att öka elevernas rättssäkerhet samt göra skolan till en ännu tryggare miljö.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se