Pandemiavbrott ger inte försäkringsersättning

Allt fler mål i domstolarna rör försäkringsvillkor till följd av pandemin. Frågan för domstolarna är om nedstängningarna under pandemin kan ge rätt till försäkringsersättning. Trots att verksamheter haft smittavbrottsförsäkring kan företagen inte kräva ersättning av försäkringsbolagen.

Till följd av pandemin så blir det allt vanligare med nedstängningar. Flera försäkringsmål tar plats i tingsrätter runt om i landet för att bedöma möjligheterna till försäkringsersättning. Trots att verksamheter har haft särskilda försäkringar som omfattar avbrott på grund av smitta så blir företagen nekade försäkringsersättning. Enligt försäkringsbolagen så är inte försäkringsvillkoren uppfyllda.

I ett fall stod det i försäkringsvillkoren följande. “Försäkringen gäller för avbrottsskada genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom.” Enligt försäkringsbolaget har det inte skett ett sådant myndighetsingripande som avses i villkoret. Istället menade försäkringsbolaget att försäkringen gäller för ingripande av myndighet mot själva försäkringsstället för att smitta förekommer i den försäkrade verksamheten. Ett bra exempel är när en restaurang på grund av salmonellasmitta måste stänga ner verksamheten ett tag. Företaget argumenterade snarare för att de förordningar som regeringen infört för att minska smittspridningen är ett myndighetsingripande.

Tingsrätterna går på samma linje som Kammarkollegiet tidigare har uttalat vad gäller liknande försäkringsvillkor. Villkoren ska tolkas som ett krav på att det föreligger ett direkt myndighetsingripande riktat mot försäkringstagarens verksamhet för att smittavbrottsförsäkringen ska gälla, enligt tingsrätterna. Företagen har därmed inte rätt till försäkringsersättning till följd av nedstängningar på grund av pandemin trots smittavbrottsförsäkring.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*