P-bot för krockad, okörbar bil

Ett parkeringsbolag utfärdade en kontrollavgift om 650 kronor för en man vars bil, som var krockad och okörbar, stod uppställd på en gata i Stockholm utan tillstånd och i strid med gällande parkeringsbestämmelser. Bolaget fick rätt i hovrätten och då HD nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet står hovrättens dom fast.

Ett parkeringsbolag i Stockholm väckte talan mot en 50-årig man angående en fordran om 650 kronor gällande en kontrollavgift. Kontrollavgiften hade utfärdats då mannen ställt upp sitt fordon på en gata i Stockholm, utan tillstånd och i strid med gällande parkeringsbestämmelser.

Mannen hävdade att bilen inte var att anse som parkerad, utan krockad och okörbar. I andra hand menade han att parkeringsbolaget skulle efterge avgiften, då det med hänsyn till omständigheterna varit uppenbart oskäligt att ta ut den.

Tingsrätten fann det utrett att bilen var krockad och okörbar vid tidpunkten då kontrollavgiften utfärdades.

Med anledning av samtliga omständigheter, bland annat att mannen vid tidpunkten då kontrollavgiften utfärdades varit upptagen med att trösta sin son som var den som hade krockat med bilen, ansåg tingsrätten att det varit uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Tingsrätten, som avstod från att ta ställning till huruvida en krockad bil är att anse som uppställd eller parkerad, lämnade därför käromålet utan bifall.

Hovrätten anförde att med hänsyn till att mannen inte på något sätt informerat parkeringsbolaget om bilens belägenhet fick utrymmet för honom att undgå skadeståndsskyldighet anses mycket begränsat.

Enligt hovrätten utgjorde det som framkommit i målet inte sådana omständigheter att det kunde anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för fordonet. Tingsrättens dom ändrades därför på så sätt att mannen förpliktades att betala det yrkade beloppet till parkeringsbolaget.

Högsta domstolen, HD, har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är alltså inte uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för en krockad och okörbar bil om parkeringsbolaget inte informerats. Om du råkat ut för en liknande situation bör du därför lämna en lapp i bilen med information om situationen.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*