Okej att använda underleverantörer som inte nämnts i anbud

Vid en upphandling har varken anbudsgivaren själv, eller deras angivna underleverantör, haft kompetens nog att utföra en del av arbetet. Detta hindrar enligt kammarrätten inte att anbudsgivaren vinner upphandlingen och tar in ytterligare underleverantörer som kan utföra den delen av arbetet.

Ett bolag genomförde en upphandling av tryckeritjänster enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. I upphandlingen fanns bland annat krav på att kunna utföra ett särskilt tryck. Bolaget som kom tvåa ville att den upphandlande myndigheten skulle bortse från det vinnande anbudet då varken bolaget eller dess angivna underleverantör kunde utföra det särskilda trycket. Av den anledningen tyckte det ”förlorande” bolaget att de obligatoriska kraven i upphandlingen inte var uppfyllda.

Den upphandlande myndigheten erkände att det vinnande anbudet inte kunde producera det särskilda trycket. Däremot hade det vinnande bolaget efter inlämnat anbud ingått ett samarbetsavtal med en annan underleverantör som kunde producera trycket. Frågan i kammarrätten var då om detta bolag kunde använda en underleverantör som inte fanns med i anbudet.

I förfrågningsunderlaget kunde anbudsgivare ange vilka underleverantörer som dessa skulle arbeta med. Kammarrätten ansåg dock att ordalydelsen i förfrågningsunderlaget inte behöver betyda att enbart underleverantörer som redovisats i anbudet kan användas. Det finns alltså en möjlighet att godkänna underleverantörer i efterhand. Enligt kammarrätten utgör inte heller LUF något hinder mot att ta in andra underleverantörer än de som anges i anbudet.

Sammantaget saknar det betydelse att den underleverantör som angetts i det vinnande anbudet inte kunde leverera det särskilda trycket, utan det är okej att en senare anlitad underleverantör utför den delen av arbetet. Enligt kammarrätten är upphandlingen giltig och det vinnande anbudet gäller.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Anders Wiklund

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*