Ny dom: kapitalförlust på grund av valutaförändring är avdragsgill

NASDAQ-koncernen begärde att få veta hur valutakursförändringar gällande fordringar inom koncernen skulle hanteras i skattehänseende. Denna delikata fråga har nu besvarats av högsta instans.

Nasdaq-koncernen, som bland annat äger Stockholmsbörsen, har flera olika bolag med verksamhet i olika länder med olika valutor. På så vis uppstod en del valutakursrelaterade frågor inom bolagen.

Ett holdingbolag i koncernen redovisade i Euro. Holdingbolaget hade en filial i Finland och ägde samtliga aktier i OMX AB. Holdingbolaget hade en del fordringar på OMX AB och här uppstod en intressant fråga för bolagen när det gällde beskattning i Sverige – som ju bekant inte har Euro.

Holdingbolaget begärde ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden. Frågan landade slutligen hos Högsta förvaltningsdomstolen. Förhandsavgöranden kan begäras i skattefrågor och på så vis kan den som begärt avgörandet deklarera efter vad förhandsbeskedet säger. Om det senare i en domstolsprövning skulle visa sig att förhandsbeskedet varit fel så måste givetvis beskattningen rättas till – men man slipper åtminstone skattetillägg eller annan bestraffning.

Frågan för Nasdaq-koncernen handlade om att holdingbolaget hade fordringar på OMX AB – och när att OMX amorterade uppstod frågan kring hur valutakursförändringarna som skett skulle hanteras vid beskattningen.

I skattehänseende ska fordringarna ses som kapitaltillgångar, fastslår HFD. Avyttringar av fordringar på grund av amortering behandlas då som transaktioner av svenska kronor. Om det då uppkommer en värdeförändring mellan ursprunglig fordran och amortering som beror på ändrad växelkurs gäller det att veta om detta ska ses som kapitalvinst eller kapitalförlust – och i så fall hur beskattningen ska göras.

Man kan något förenklat sammanfatta HFDs slutsatser som att beskattning av kapitalvinst eller avdrag för kapitalförlust ska ske först när det så kallade omkostnadsbeloppet för fordran har förbrukats och att avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § inkomstskattelagen är tillämpligt på kapitalförluster på fordringarna.

Vidare finner HFD, precis som nämnden, att en tillämpning av EU-rätten innebär att kapitalförluster på fordringarna som beror på ändrad växelkurs mellan euro och kronor ska dras av.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skatterättsmål bör läsas noga och med viss försiktighet, men kort sagt innebär domen att kapitalförluster som uppkommit till följd av valutakursförändringar i princip är avdragsgilla, men att själva grundfordran på ett bolag inom samma koncern omfattas av avdragsförbudet i 25 a kap 19 § inkomstskattelagen.
  • Konsultera alltid en skattekonsult eller rådfråga Skatteverket om du känner dig osäker.

 

 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Eva Clasö, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*