6 november, 2014

Misskött fastighet ger stora vitesbelopp

En fastighetsägare i Helsingborg har dömts att betala 860 000 kronor i vite efter att han under flera års tid misskött sin fastighet. Beslutet kommer efter att familjen i grannhuset under lång tid haft problem med fukt och mögel.

Under tio års tid har en fastighetsägare i Helsingborg hotats med viten för att han låtit sin del av ett parhus förfalla, skriver Helsingborgs Dagblad.

Nu har Växjö tingsrätt dömt honom att betala sammanlagt 860 000 kronor. Huset är så misskött att det påverkar också grannfastigheten. Bland annat läcker taket, vilket har lett till fukt- och mögelskador hos grannarna.  

– Vårt hur är osäljbart på grund av detta. Vi har ett rum på ovanvåningen som vi inte längre kan använda och nu är vi rädda för att fukten ska krypa ner i bottenvåningen, säger grannen till Helsingborgs Dagblad.

Under åren har flera vitesförelägganden gjorts mot fastighetsägaren genom kommunen. Men beslutet om att döma ut vite har tagit lång tid eftersom fastighetsägaren har hållit sig undan delgivning.

Till slut fick kommunen genom en ovanlig åtgärd tillstånd av mark- och miljödomstolens att ta hand om delgivningen. Kommunen kunde vänta ut fastighetsägaren som därmed kunde delges handlingarna.

Efter en ny inspektion har det dock konstateras att inga åtgärder vidtagits ännu och att skadorna ytterligare har förvärrats. Därför begär nu stadsbyggnadsnämnden i kommunen att ytterligare 370 000 kronor i löpande vite döms ut.

– Vi ska nu undersöka om det är något ytterligare vi kan göra för att sätta kraft bakom kraven, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M) till Helsingborgs Dagblad.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ett vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa myndighetens beslut. Begärandet om ytterligare vite är alltså för att få fastighetsägaren att agera och därmed förhindra ytterligare skador på grannarnas fastighet.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se