Lärare erbjöd betyg mot betalning – döms för mutbrott

En lärare vid en KomVux-skola erbjöd två studenter ett visst betyg mot att de gav honom 2000 kronor vardera. Det gick dock inte riktigt som läraren hade tänkt sig. Istället för att göra sig en slant blev läraren polisanmäld och dömdes i såväl tingsrätten som hovrätten för tagande av muta.

Under hösten 2013 studerade två kvinnor på en skola i Huddinge som erbjöd KomVux-utbildning på gymnasienivå. De studerade matematik som de behövde för att kunna komma in på högskoleutbildningar som de ville söka. Vid ett tillfälle tog läraren med de två kvinnorna i ett avsides rum och erbjöd dem att få betyget C i matematik i utbyte mot att de betalade 2000 kronor var till honom.

Kvinnorna erbjöds tid att tänka över erbjudandet och återkomma senare, vilket de inte gjorde. En av kvinnorna pratade däremot med skolans rektor, som polisanmälde händelsen. Åtal mot läraren väcktes senare vid Södertörns tingsrätt.

I utredningen framkom att läraren inte hade någon formell behörighet att sätta betyg, men att han hade stor möjlighet att påverka betygen eftersom han levererade underlag för betygen. Den lärare som faktiskt satte betygen har också sagt att det i praktiken var den åtalade läraren som satte betygen.

Läraren själv förnekade alla anklagelser och hävdade att händelsen som de kvinnliga studenterna talade om över huvud taget inte hade ägt rum.

Ingen anledning för studenterna att ljuga

Tingsrätten påtalade att det inte verkade finnas någon anledning för kvinnorna att sätta dit läraren genom att lämna oriktiga uppgifter, speciellt inte eftersom skolans rektor fått ta del av uppgifterna först flera månader efter att händelsen skulle ha inträffat.

Utöver kvinnornas vittnesmål vittnade även rektorn för skolan och mamman till en av kvinnorna om samtal de haft med kvinnorna efter händelsen. Tingsrätten ansåg att bevisningen var tillräcklig och dömde därför mannen för tagande av muta till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 19 000 kronor.

Läraren överklagade domen till Svea hovrätt som i likhet med tingsrätten anser att kvinnornas berättelse är så trovärdig att det anses styrkt att läraren gjort sig skyldig till tagande av muta. Däremot sätter hovrätten ned antalet dagsböter från 50 till 30 stycken á 380 kronor, sammanlagt 11 400 kronor.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • När dagsböter döms ut som påföljd har domstolen två värden att bestämma. Dels hur många dagsböter det ska röra sig om och dels hur stort var och en av dessa belopp ska vara. Antalet dagsböter kan variera från 30 till 150, och beror på hur allvarligt domstolen bedömer att det begångna brottet är. Summan för böterna kan variera mellan 50 och 1 000 kronor, och bedöms efter den dömdes betalningsförmåga. Om inga undantagsregler tillämpas är det lägsta totala bötesbeloppet för dagsböter alltså 30 dagsböter á 50 kronor, vilket totalt blir 1500 kronor.
  • För att brottet tagande av muta ska anses begånget ska någon som är arbetstagare eller utövar uppdrag tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag. Det krävs alltså inte att mutan så att säga ”genomförts” utan det räcker med att ett erbjudande kommer till stånd, vilket är anledningen till att läraren kunde dömas för tagande av muta trots att han inte tagit emot några pengar.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Felix Sjöberg

felix.sjoberg@alltomjuridik.se

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*