Krögare döms för olaglig danstillställning

De två krögarna anordnade sommardans på sin pub – utan att ansöka om tillstånd. Den olagliga dansen upptäcktes av en civil polis och krögarna döms nu av tingsrätten att betala företagsbot eftersom de “inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Krogen i Uppsala hade i augusti 2013 en offentlig danstillställning – trots att de saknades tillstånd till detta. Åklagaren vände sig därför till Uppsala tingsrätt och begärde att de skulle åläggas att betala en företagsbot på 5 000 kronor.

Krögarna medgav i och för sig att det hade förekommit dans på deras pub och att de inte hade haft något tillstånd. De förnekade däremot att detta skulle ha skett av oaktsamhet eftersom de helt enkelt inte hade känt till att tillstånd krävdes. Dagen efter händelsen hade de dessutom ansökt om tillstånd.

Uppsala tingsrätt konstaterar nu att det av ordningslagen framgår att det krävs särskilt tillstånd för att anordna dans offentligt. Tingsrätten skriver att krögarna – trots tidigare erfarenhet från krog- och nöjesbranschen – inte har gjort några efterforskningar om vilka bestämmelser som gäller när man anordnar dans. Enligt rätten kan det förväntas av en festarrangör att detta sker. Krögarnas “underlåtenhet att vidta nödvändiga kontrollåtgärder” måste därför enligt tingsrätten betraktas som oaktsam.

“De har vidare inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”, menar rätten.

Förutsättningarna för att ålägga krogen företagsboten är därmed uppfyllda. Några skäl för att jämka företagsboten föreligger inte heller, enligt tingsrätten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Dans förutsätter särskilt tillstånd på förhand, likaså gör servering av alkohol. Om du är osäker på vilka regler som gäller för din tillställning är det en god idé att kontakta kommunen för vägledning och råd.

 

Foto: Simon Carruthers/TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*