KKV positivt till särskilda domstolar för konkurrensrätt

Konkurrensverket är positiva till ett förslag om att prövning av konkurrensrättsliga mål i första hand ska ske i nya särskilda domstolar. Det skriver Konkurrensverket nu i ett yttrande till Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet har föreslagit att ett antal typer av mål som nu handläggs i olika domstolar ska samlas i en ny domstolsorganisation samt att Marknadsdomstolen ska läggas ner. Konkurrensverket ställer sig nu positiva till förslaget om att bland annat skapa en ny Patent- och marknadsdomstol.

”Konkurrensrätt är ett så pass komplext område att det kräver en hög grad av specialistkompetens hos domarna. Därför bedömer Konkurrensverket att det finns goda möjligheter att få en högkvalitativ och effektiv domstolsprövning av de konkurrensrättsliga målen om de handläggs i särskilda domstolar”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Förslaget att inrätta en ny Patent- och marknadsdomstol respektive Patent- och marknadsöverdomstol som ska ingå som särskilda domstolar i Stockholms tingsrätt respektive i Svea hovrätt tillstyrks av Konkurrensverket.

Däremot avstyrks förslaget att Högsta domstolen ska vara sista instans med ansvar för att skapa prejudikat.

”Patent- och marknadsdomstolen bör istället vara prejudikatinstans, eftersom instanskedjan annars blir alltför lång”, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Konkurrensrätt är ett komplext område under ständig förändring i och med den allt mer omfattande globala handeln. Den förslagna nya instansordningen kan bidra till ökad kompetens hos domarna, vilket förhoppningsvis gör målen lättare att avgöra.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*