KKV ger SJ rätt i biljettvist – “tillåtet att vägra sälja MTR:s tågbiljetter”

Tågoperatören MTR anmälde tidigare i år SJ till Konkurrensverket för att de inte får sälja sina biljetter på SJ:s hemsida. KKV avskriver nu ärendet med motiveringen att SJ:s vägran inte utgör en otillåten leveransvägran. 

MTR-koncernen ansvarar sedan år 2009 för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana och planerar att starta kommersiell tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg under år 2015.

MTR har tidigare anmält SJ till Konkurrensverket eftersom företaget anser att SJ bryter mot konkurrenslagen genom att inte ge MTR tillgång till SJ-online. Konkurrensverket som utrett frågan avskriver nu ärendet från vidare handläggning.

Ett företag har som en utgångspunkt rätt att fritt välja handelspartner och disponera över sina tillgångar. För att kunna utkräva en leveransskyldighet för SJ, enligt bestämmelserna i konkurrenslagen, krävs dels att SJ har en dominerande ställning, dels att det är fråga om en så kallad nödvändig nyttighet i den bemärkelse som har utvecklats i EU-domstolens praxis.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att tillgång till SJ-online är nödvändigt för att kunna träda in och agera på den aktuella sträckan. Konkurrensverket kommer därför inte att utreda frågan vidare.

SJ:s kommunikationsdirektör Helga Baagøe kommenterar ärendet följande:

– Det finns inga hinder för MTR att sätta upp en egen hemsida och de har full tillgång till det underliggande bokningssystemet hos Linkon som hela branschen använder. På SJ:s hemsida säljer vi företagets egna biljetter och andra operatörers biljetter som kompletterar trafiken för våra kunder. Men vi säljer naturligtvis inte andra operatörers biljetter som direkt konkurrerar med och exkluderar våra resor och vår trafik.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Företag i dominerande ställning på marknaden måste agera på annat sätt än andra – för att säkerställa en effektiv konkurrens. SJ behöver dock inte marknadsföra konkurrentens biljetter trots sin dominerande ställning på marknaden.

 

Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*