Kammarrätten säger nej till Ipad i häktet

En man som i väntan på rättegång befann sig i häkte hade begärt att få ha dator eller Ipad för att kunna förbereda sitt försvar. Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser dock att datorer och Ipads omfattas av de regler som förbjuder intagna att ha utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data, trots att mannen inte skulle ha tillgång till internetuppkoppling.

En intagen på häktet i Luleå hade ansökt om att få ha en dator eller en Ipad i sitt bostadsrum. Häktet hade dock avslagit hans ansökan då det enligt Kriminalvårdens regler inte är tillåtet för intagna att ha utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde att han skulle medges tillgång till dator eller Ipad då han som misstänkt för brott, enligt svensk lag, hade rätt att gå igenom förundersökningsmaterial, ta fram egen bevisning samt bygga upp sitt försvar.

Han påstod också att materialet i förundersökningen rörande viss bokföring var felaktig och att han behövde kunna räkna på den i Excel och ett bokföringsprogram för att sedan visa upp det i rätten.

Förvaltningsrätten anslöt sig dock till Kriminalvårdens beslut och instämde i bedömningen om att såväl dator som Ipad utgjorde sådan utrustning vars innehav begränsas av reglerna.

Mannen överklagade ytterligare en instans och anförde till stöd för sin talan att Kriminalvårdens regler var föråldrade och inte följde med i teknikens utveckling. Han menade vidare att en dator utan internetuppkoppling inte borde ses som en säkerhetsrisk.

Kammarrätten instämmer dock i förvaltningsrättens uppfattning om att både dator och Ipad är sådan utrustning som inte får innehas av intagen i häkte och avslår nu överklagandet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Frågan har inte prövats tidigare och domen är alltså vägledande för huruvida Ipads, med eller utan internet, får användas i häktet eller inte.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*