JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Ingen obegränsad skattskyldighet när företagsförvärv kan ske mot förvärvarens vilja

Enligt Skatterättsnämnden medför inte ett förvärv som ger indirekt ägande i ett svenskt bolag obegränsad skattskyldighet i Sverige. Detta trots att mannen i fråga tidigare varit bosatt här och genom förvärvet får ett väsentligt inflytande i bolaget. Eftersom förvärvet kan ske mot mannens vilja anses han inte ha en väsentlig anknytning till Sverige.

En finsk medborgare ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN, för att få svar på om han skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige.

Skälet till ansökan var att ett europeiskt företag, i vilket mannen var styrelseordförande och som han ägde drygt 20 procent av, planerade att förvärva ett svenskt försäljningsbolag. Förvärvet skulle kunna leda till att mannen blir indirekt ägare till ett svenskt bolag, och därigenom får ett väsentligt inflytande i en näringsverksamhet här. Frågan mannen ställde till SRN var om det planerade förvärvet skulle medföra att han får en sådan väsentlig anknytning till Sverige som innebär obegränsad skattskyldighet i landet.

Till saken hörde också att mannen har bott i Sverige i drygt 20 år. Han flyttade dock från landet år 2015 utan avsikt att bosätta sig här igen, och hade inget svenskt medborgarskap. Enligt mannen talade detta för att han inte skulle anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket ansåg däremot att fyra år var en kort tid att vara utflyttad, vilket tillsammans med det inflytande mannen skulle få över försäljningsbolaget borde göra att han skulle anses obegränsat skattskyldig.

I sitt förhandsavgörande konstaterar nu SRN att det finns ett antal faktorer som talar för att mannen ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Den stora ägarandel av det svenska företaget som mannen skulle få genom förvärvet är enligt SRN tillräcklig för att ge honom ett väsentligt inflytande. I tidigare praxis har gränsen ansetts gå vid ett ägande om 10 procent, vilket mannen alltså klart skulle överstiga. Vidare ger nämnden Skatteverket rätt i att fyra års boende i annat land är att anse som en relativt kort tid i sammanhanget.

En viktig faktor är dock enligt SRN att förvärvet i fråga planerats som en del av en omstrukturering av den koncern där företaget som mannen äger är en del. Beslutet om förvärvet kan fattas av styrelsen och alltså mot mannens vilja. I ljuset av syftet med bestämmelserna om väsentlig anknytning, nämligen att “förhindra skenbosättning i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige”, kan mannen därmed genom förvärvet inte anses få en väsentlig anknytning hit. Även om det planerade förvärvet genomförs ska mannen alltså enligt SRN inte bli obegränsat skattskyldig här.

___________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*