9 januari, 2015

Högsta domstolen får avgöra fråga om böter i lastzon

Både tingsrätten och hovrätten anser att det råder fri parkering i en lastzon utanför de tider som anges på skylten. Polisen håller dock inte med och överklagar nu hovrättens avgörande till Högsta domstolen.

Det är SvD som rapporterar om fallet. Det gäller en man i Malmö som hade parkerat bilen i en så kallad lastzon. Enligt skyltningen var parkering förbjuden i zonen mellan klockan 7.00 och klockan 12.00.

Parkeringsanmärkningen – ”P-boten” – var dock utfärdad klockan halv ett och mannen hävdar att det skyltningen inte kan tolkas på annat sätt än att fri parkering råder utanför de tider som anges på skylten om lastzon.

Hittills har både tingsrätten och hovrätten instämt i mannens tolkning av parkeringsbestämmelserna. Domstolarna pekar på att det tydligt framgår av vägmärkesförordningen att de parkeringsregler som gäller för resten av vägsträckan inte omfattar lastzonen.

Skånepolisen menar dock att de parkeringsbestämmelser som gäller för resten av vägsträckan automatiskt börjar gälla efter klockan 12 – alltså då lastzonen har upphört att gälla.

Polismyndigheten har nu beslutat att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen, rapporterar SvD.

Enligt polisen kan fallet få stora konsekvenser för kommuner runt om i landet eftersom samma skyltning återfinns över hela Sverige.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ifall Högsta Domstolen tar upp målet kan fallet få stora konsekvenser för både kommuner som trafikanter.

 

Ebba Wigerström / Niklas Kristoffersson

Foto: Ingvar Karmhed / TT