4 juni, 2021

HD ger köpare prisavdrag för felaktiga areauppgifter vid husköp

Högsta domstolen anser att ett gift par reklamerat i tid avseende felaktiga uppgifter om boarea och biarea i ett köpekontrakt. Det kan enligt domstolen inte förväntas att konsumenterna innan en mätning av arean skulle ha insett att uppgifterna var felaktiga. Paret har därmed reklamerat på rätt sätt och har rätt till prisavdrag på 900 000 kr för felet.

Ett gift par ingick ett köpekontrakt avseende ett hus innan detta var färdigställt. I köpekontraktet stod det att boarean angavs ”224 m2 + biarea m2”. Några månader efter tillträde utförde paret en mätning av huset för att fastställa fastighetens taxeringsvärde. Enligt mätningen uppgick husets boarea till 161 kvadratmeter och biarean till 63 kvadratmeter (sammanlagt 224 m2). Paret reklamerade felet en vecka efter mätningen med anledningen att fördelningen mellan boarea och biarea i det färdigställda huset inte stämde överens med vad som angetts i avtalet.

Paret yrkade i tingsrätten att säljföretaget skulle betala 1 400 000 kr till dem för fel i tjänsten och att de därmed hade rätt till prisavdrag. Tingsrätten fann att avtalet innehöll en felaktig uppgift, men att paret hade reklamerat för sent. Enligt tingsrätten borde paret ha märkt felet redan vid undertecknandet av avtalet, i vart fall vid slutbesiktningen. Paret överklagade till hovrätten som ändrade tingsrättens dom. Hovrätten ansåg istället att paret reklamerat i tid och bestämde prisavdraget till 900 000 kr.

Enligt konsumenttjänstlagen ska konsumenten underrätta näringsidkaren om felet inom skälig tid efter att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. Därutöver ska en underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet alltid anses ha skett i rätt tid. Enligt Högsta domstolen (HD) börjar tvåmånadersfristen löpa när konsumenten har märkt felet. Konsumentens faktiska kunskap om felet är alltså avgörande. Det saknar därför betydelse om konsumenten borde ha märkt felet tidigare. Vad som utgör boarea respektive biarea är inte självklart och det är inte visat att paret borde ha insett att uppgifterna var felaktiga innan mätningen, anser HD.

Enligt HD har paret informerat säljaren om felet i tid. Av den anledningen har paret reklamerat på rätt sätt och har därmed rätt till prisavdrag för felet. HD bestämmer också prisavdraget till 900 000 kr.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / TT