HD: Aktieutdelning jämställs med inkomst vid försäkringsersättning

Högsta domstolen slår fast att aktieutdelning ska räknas som inkomst när det gäller försäkringsersättning för en fåmansföretagare, förutsatt att den skadade gått miste om utdelningen på grund av skadan. 

En man skadades i en trafikolycka i januari år 2009. Mannen arbetade som snickare och rörmokare i ett aktiebolag som han är ensam ägare till.

Olyckan ledde till att mannen helt förlorade sin arbetsförmåga, någonting som hans försäkringsbolag, If, också erkänt. Parterna är dock oense om hur inkomstunderlaget för försäkringsersättningen ska beräknas.

Stockholms tingsrätt ansåg att vare sig aktieutdelningen från det egna bolaget, pensionsavsättningar eller avsättningar till semesterreserv som bolaget gjort skulle räknas med när ersättningens storlek beräknas. Detta innebar att försäkringsbolaget endast skulle utge cirka 250 000 kronor till mannen som hade yrkat cirka 430 000 kronor. Svea hovrätt fastställde därefter tingsrättens dom.

Högsta domstolen konstaterar nu att den principiella utgångspunkten för beräkning av ersättning för inkomstförlust vid personskada är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.

HD påpekar att även förlorad aktieutdelning innebär förlust av en inkomst men att det i litteraturen har antagits att utebliven aktieutdelning till en fårmansägare inte kan ersättas som skadestånd för inkomstförlust. Detta eftersom aktieutdelning beskattas som inkomst av kapital.

HD pekar dock på att aktieutdelning, enligt de så kallade 3:12-reglerna, kan beskattas i inkomstslaget tjänst eller kapital eller i en kombination av dessa. HD kommer därför nu fram till att förlusten i princip ska ersättas som inkomstförlust i den mån den har orsakats av en personskada.

I det aktuella fallet konstaterar HD att aktieutdelningen var en inkomst vars motsvarighet mannen hade kunnat uppbära om skadan inte hade inträffat varvid utdelningen ska ingå i inkomstunderlaget.

När det gäller avsättningar till semesterreserv och avsättningar för pension kommer HD däremot fram till att dessa inte ska ingå i inkomstunderlaget om det skulle medföra dubbel kompensation.

Eftersom parterna är överens om att mannens pension ska regleras separat skulle han bli dubbelt kompenserad, varvid pensionsavsättningarna inte ska inräknas i inkomstunderlaget. Det betyder att If ska betala mannen totalt cirka 315 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är unik och kan förväntas att bli prejudicerande för kommande mål om försäkringsersättning för inkomstbortfall.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*