Frias trots falska bud på föräldrarnas bostadsrätt

Hovrätten gör en annan bedömning än underinstansen och friar nu en 32-årig kvinna som åtalats för bedrägeri efter att ha lämnat falska bud på sina föräldrars bostadsrätt. 

Ett par och deras idag 32-åriga dotter stod åtalade för bedrägeri för att vid försäljning av parets bostadsrätt år 2011 ha lämnat falska bud på lägenheten. Buden skulle ha lett till att köparna betalat cirka 200 000 kronor mer än de annars skulle ha gjort.

Tingsrätten fann att budgivaren som varit aktiv i slutskedet av försäljningen varit en påhittad person. Buden kunde kopplas till 32-åringen med hjälp av ett mobiltelefonnummer.

Enligt tingsrätten hade 32-åringen motiv till att försöka påverka priset eftersom hon varit angelägen om att hennes föräldrar skulle flytta men också eftersom paret tidigare försökt sälja lägenheten. Omständigheter som talade för att 32-åringen haft en aktiv roll vid försäljningen var bland annat att hon var den enda som talade flytande svenska samt att hon skulle få en mindre summa pengar efter köpet.

Domstolen fann det ställt utom rimligt tvivel att dottern lämnat bud på lägenheten i det påhittade namnet.

För skadebedömningen anförde tingsrätten att det saknade betydelse om det slutliga priset var högt eller lågt i förhållande till marknadsvärdet. Det avgörande var istället om priset blivit högre genom agerandet än vad det annars skulle ha blivit. Vidare var det enligt rätten styrkt att 32-åringen lämnat bud som medfört en skada för köparna på 60 000 kronor och motsvarade vinning för paret.

32-åringens påföljd bestämdes till villkorlig dom förenad med 50 dagsböter om 50 kronor. Däremot ansåg rätten det inte styrkt att paret planerat eller vetat om att dottern lämnat de falska buden, varför åtalet mot dem ogillades.

32-åringen överklagade domen och frias nu helt av hovrätten.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att utredningen inte ger stöd för att köparna lidit skada eftersom åklagaren inte lyckats bevisa att bostadsrättens marknadsvärde var lägre än det pris köparna betalade. Åtalet ogillas därmed.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen ändrar inte det faktum att det är brottsligt att lämna falska bud som gör att lägenheten säljs över marknadsvärdet.

 

Foto: TT

Matilda Köves/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*