Från tingsrätt till hovrätt på 13 år – men inget ytterligare skadestånd

Mannen och staten är överens om att mannen utsattes för en “allvarlig kränkning” enligt Europakonventionen, EKMR, då hans mål tog nästan 13 år att avgöra i domstol. Justitiekanslern, JK, och tingsrätten anser dock att han får nöja sig med de 40 000 kronor som han redan har fått.

Justitiekanslern hade efter begäran beslutat ett ge den 61-årige mannen skadestånd för ideell skada med 40 000 kronor på grund av att hans rätt till rättegång inom skälig tid i Europakonventionen, EKMR, hade kränkts.

Mannen hade dock begärt 300 000 kronor. Orsaken var att det hade tagit tolv år och 11 månader från det att hans talan mot ett bolag hade väckts i tingsrätten till dess att hovrätten meddelade dom. Han menade sig ha blivit allvarligt kränkt av den uppenbart oskäliga handläggningstiden.

Mannen stämde därför staten vid Stockholms tingsrätt och begärde ytterligare 110 000 kronor i skadestånd.

Staten – genom justitiekanslern – motsatte sig mannens krav.

Tingsrätten konstaterar att det är ostridigt att mannens rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts och att han har rätt till ideellt skadestånd. Tingsrätten konstaterar också att den långsamma handläggningen delvis har berott på parternas processföring och att det inte har handlat om långa perioder av inaktivitet i domstolarna – förutom en två år lång period i Högsta domstolen.

Tingsrätten slår även fast att den tvist som dragit ut på tiden gällde en affärsangelägenhet och att utgången hade betydelse för mannens fortsatta yrkesverksamhet.

Mot bakgrund av bland annat HD:s och Europadomstolens praxis kom domstolen dock fram till att det saknas stöd för att mannen ska kunna få ytterligare ideellt skadestånd utöver det som han redan har fått.

Tingsrätten går därför på statens linje.

Mannen förpliktas även att betala statens rättegångskostnader på 10 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • EKMR artikel 6 innebär att medborgare i länder anslutna till konventionen har rätt till en rättvis rättegång inom en skälig tid. Om du känner att dina rättigheter enligt konventionen har kränkts måste du först uttömma alla svenska rättsmedel (överklaga upp till högsta instans, HD eller HFD) innan du kan väcka talan mot staten i Europadomstolen. Alternativt kan du anmäla staten till Justitiekanslern – vars uppgift är att kontrollera att myndigheter efterlever lagar och andra författningar.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se  

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*