Folksam mot Folkia i Högsta domstolen

Folksam stämde kreditgivingsföretaget Folkia för varumärkesintrång varpå Folkia stämde tillbaka och yrkade att Folksams varumärke skulle hävas. Tvisten ska nu avgöras i Högsta domstolen.

Två bolag inom försäkringskoncernen Folksam hade stämt kreditgivningsföretaget Folkia. Folksam yrkade bland annat att domstolen vid vite skulle förbjuda Folkia att använda orden FOLKIA, FOLKLÅN, FOLKGIRO och FOLKONOMI. Detta eftersom Folksam menade att orden utgjorde intrång i Folksams varumärke – vanliga människor skulle kunna tro att bolagen hörde ihop.

Folkia stämde i sin tur Folksam och yrkande att varumärkesregistreringen samt registreringen av EU-varumärket FOLKSAM skulle hävas.

Stockholms tingsrätt fann att registreringarna av FOLKSAM skulle hävas avseende vissa tjänster men ogillade Folkias talan i övrigt. Vidare fann tingsrätten att Folkia vid vite om 500 000 kronor skulle förbjudas att använda FOLKLÅN oberoende av utformning, samt FOLKGIRO och FOLKONOMI i ett visst typsnitt.

Gällande Folksams intrångstalan konstaterade hovrätten att det fanns en allvarlig risk att Folkias kännetecken skulle förknippas med Folksams och att en sådan förväxling kunde skada Folksams anseende. Hovrätten förbjöd därför Folkia vid vite om 500 000 kronor att avseende finansiella tjänster i Sverige använda orden FOLKIA, FOLKLÅN, FOLKGIRO och FOLKONOMI som varu- och näringskännetecken oavsett utformning samt fann att den nationella varumärkesregistreringen FOLKIA och registreringen av några av Folkiabolagens firmor skulle hävas.

Folkia överklagade och Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd gällande vitesförbudet mot Folkia AB att använda FOLKIA som varu- eller näringskännetecken. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande. Detta innebär att HD endast kommer pröva vissa delar av tvistens delar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Folksam har ett registrerat varumärke. Om “Folkia” anses vara såpass likt “Folksam” att det finns en risk att genomsnittskonsumenten förväxlar bolagen, eller åtminstone att hen tror att det finns en koppling mellan företagen föreligger ett varumärkesintrång. Folkias stämning syftade till att pröva om Folksams varumärkesregistreringen verkligen skulle gälla eller inte. Om HD 1) dömer i linje med hovrätten kommer Folkia förbjudas att använda “Folkia” i sin näringsverksamhet – i praktiken lär det innebära att Folkia måste byta namn. HD kan också komma fram till att 2) orden inte är så lika att de är förväxlingsbara, eller 3) att Folksams varumärke inte når upp till kraven för att erhålla skydd – och att det därför inte kan finnas något intrång.

 

Foto: TT

Nils Ivars
Källa: 
Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils

 

 

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*