Flygbolag ersättningsskyldiga vid tekniskt fel

Flygbolag är skyldiga för tekniska problem som faller inom bolagets kontrollsfär. De kan därmed inte åberopa tekniska problem för att slippa betala ersättning till resenärer när flyg blir försenade. Detta slår Allmänna reklamationsnämnden – ARN – fast i ett uttalande.

Bakgrunden till uttalandet kommer från en kund till flygbolaget som skulle flyga från Stockholm till Oakland, USA. Flygningen blev dock försenad med 28 timmar och 48 minuter. Med anledning av detta begärde kunden för sin och tre medresenärers räkning kompensation enligt EU-förordningen om försenade flyg.

Flygbolaget Norwegian motsatte sig dock kravet och menade att förseningen hade berott på ett tekniskt fel med batteriet på flygplanet. Bolaget hade därför ersatt flygplanet med ett annat. Ersättningsplanet hade dock problem med spoilern.

Bolaget menade att förseningen berodde på omständigheter som de inte kunde kontrollera, och skulle därför inte vara ersättningsskyldiga.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, konstaterar nu att utredningen inte ger stöd för att flygplanet har haft den typ av dolt tillverkningsfel – eller att förseningen annars berott på händelser som faller utanför bolagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll.

ARN anser att det inträffade är något som typiskt sett ligger inom ramen för ett flygbolags kontrollsfär. Att ett tekniskt fel visar sig oväntat i nära anslutning till avgången, trots att föreskrivet underhåll vidtagits, ändrar inte den bedömningen.

Med hänsyn till detta anser nämnden att bolaget inte kunnat visa att förseningen berodde på oförutsedda omständigheter. I och med detta blir bolaget ersättningsskyldigt enligt EU-förordning.

Avståndet mellan Arlanda och Oakland är sådant att beloppet uppgår till 600 euro per person. ARN noterar att Norwegian har rätt att från det beloppet avräkna vad bolaget kan visa att det tidigare har betalat till resenärerna med anledning av förseningen. Det gäller dock inte eventuell ersättning för utlägg.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När en flygresa är försenad med mer än två timmar har du rätt till assistans och ersättning från flygbolaget. Assistans tas i from av mat och förfriskningar, samt hotell om förseningen kräver det här.
  • Är flyget försenat i mer än fem timmar måste flygbolaget erbjuda dig att få pengarna tillbaka.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sophia Lindstedt/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

ES_130x87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*