8 oktober, 2015

Erfaren advokat i Stockholm prickad av Advokatsamfundet

Alla advokater och advokatbyråer lyder under Advokatsamfundet. Nu har samfundets disciplinnämnd beslutat att ”pricka” en delägare på en av Sveriges största affärsjuridiska byråer. Orsaken: en av assistenterna hade sommarjobbat hos motparten.

En juristexamen leder inte till några särskilda förpliktelser. Den som däremot är advokat, eller den som jobbar på en advokatbyrå, måste underkasta sig strikta etiska regler från Advokatsamfundet.

Många av dessa regler rör jäv. Två advokater på samma byrå får exempelvis inte företräda varsin part i en tvist eller ett brottmål.

I det aktuella fallet var det fråga om en affärsjuridisk tvist. Delägaren på advokatbyrån X var ansvarigt ombud för den ena parten. Under delägare arbetar i regel ett antal biträdande jurister. En av de biträdande juristerna på X som arbetade med tvisten hade tidigare sommarjobbat på advokatfirman Y (också en av Sveriges största affärsjuridiska byråer).

Den biträdande juristen hade under åtta veckor varit så kallad sommarnotarie på Y under sin juristutbildning. Under sommarnotarietjänsten på Y kom hon då i kontakt med den aktuella tvisten på motpartens sida. När hon sedan började arbeta på X blev hon jävig.

Eftersom biträdande jurister inte är advokater lyder de personligen inte under jävsreglerna från Advokatsamfundet. Istället är det upp till principalen – alltså advokaten/delägaren – att se till att dennes biträdande jurister följer reglerna från samfundet.

Delägaren på X hade uppmärksammats på den biträdande juristens tidigare involvering i tvisten på Y. På grund av detta menar Advokatsamfundets disciplinnämnd att delägaren borde ha frånträtt uppdraget och hänvisat klienten till en annan advokat.

Utöver denna incident konstaterade disciplinnämnden att en biträdande jurist på ett annat av X kontor har – när det aktuella uppdraget accepterades – dessutom varit involverad i en företagsöverlåtelse som gett honom kunskap om den affärsverksamhet som Y klient bedriver. Även detta anser Advokatsamfundet har utgjort ett hinder för delägaren att åta sig uppdraget i fråga.

Både dessa situationer gör att Advokatsamfundets disciplinnämnd anser att delägaren på X är skyldig att frånträda uppdraget som ombud för sin klient. Delägaren ”prickas” också av disciplinnämnden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Advokatsamfundets regler är till för att skydda klienterna. Om du vänder dig till en advokatbyrå ska du kunna veta att de jurister du kommer i kontakt med har tystnadsplikt, att de måste frånträda uppdraget med dig om den är jävig och att den alltid måste sätta dina intressen framför sina egna. Den garantin finns inte i formell mening om du tar hjälp av jurister utanför en advokatbyrå.

 

Foto: Jessica Gow/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Isak Bellman

nils.ivars@alltomjuridik.se