31 augusti, 2014

Enklare att säga upp kriminella hyresgäster

Dagens regler gör det svårt att säga upp lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Det anser regeringen som avser tillsätta en utredning som ska ge förslag på regelförändringar.

– Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns idag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

I dagsläget krävs i regel alltid att hyresvärden utger ett belopp motsvarande ett års månadshyra till hyresgästen (eller erbjuder denne en likvärdig ersättningslokal) för att bryta besittningsskyddet. Det vill regeringen ändra på för det fall att hyresgästen ägnar sig åt organiserad brottslighet.

Med anledning av detta avser regeringen tillsätta en utredning under hösten år 2014 som ska kunna ge förslag på regelförändringar. Utredningen ska enligt regeringen också kunna ge förslag på andra insatser som kan hjälpa hyresvärden i dessa situationer.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Just för att besittningsskyddet är så starkt är det viktigt att skriva precisa hyresavtal med tydliga villkor, alternativt avtala bort besittningsskyddet helt – vilket är möjligt i vissa situationer. Mer information om dessa avtal finns hos hyresnämnden >>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se