Dold lön eller kostnader i bolaget?

En man som låtit två bolag stå för delar av hans privata levnadsomkostnader uttagsbeskattas. Förvaltningsrätten delar Skatteverkets uppfattning att det i praktiken rört sig om löneutbetalningar.

Skatteverket beslutade år 2012 att uttagsbeskatta en företagsledare för utbetalningar från två företag som ägt rum under perioden år 2009-2012. Verket ansåg att överföringarna enligt den så kallade företagsledarpresumtionen skulle beskattas som lön.

Mannen överklagade beslutet och hävdade att han inte alls hade varit företrädare för bolagen.

Förvaltningsrätten går dock på Skatteverkets linje och anser att det är bevisat att mannen haft ett mycket stort inflytande i bolagen. Bland annat har han aktivt deltagit i verksamheten och haft teckningsrätt för bolagens löpande konton. Han ska därför betraktas som företrädare för bolagen.

Mannen invände också att han inte var obegränsat skattskyldig i Sverige, bland annat eftersom han var bosatt i Polen.

Enligt förvaltningsrätten har mannen dock vistats i Sverige i sådan omfattning mellan år 2009 och år 2012 att han betraktas som obegränsat skatteskyldig här. Även enligt Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Polen ska han anses skatteskyldig eftersom hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast i Sverige.

Mannen påstod dessutom att utbetalningarna delvis bestod av återbetalningar av lån från bolagen men dokumentation som skulle styrka hans påståenden saknas.

Enligt förvaltningsrätten tyder allt på att bolagen i praktiken stått för en del av mannens privata levnadskostnader. Han har heller inte kunnat bevisa att utbetalningarna utgör driftkostnader i verksamheten.

Överföringarna ska därför beskattas som lön.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är osäker på hur du får agera rent skatterättsligt är en god idé att gratis konsultera skatteverket genom skatteupplysningen >>>

 

Foto: TT

Sara Hovri/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*