16 januari, 2017

DN publicerade Sara Skyttedals bilder utan tillstånd – tvingas betala skadestånd

Kristdemokratiska ungdomsförbundets förra ordförande Sara Skyttedal lade 2009 upp bilder på Facebook från en resa till Israel. Sex år senare publicerade Dagens Nyheter, DN, bilderna utan Skyttedals tillåtelse. Patent- och marknadsdomstolen har nu kommit fram till att DN fick publicera vissa av bilderna – men inte alla. DN tvingas nu därför betala skadestånd till Skyttedal.

Sara Skyttedal, tidigare ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet, reste 2009 till Israel tillsammans med Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch Thor. Efter hemkosmten lade Skyttedal upp ett tiotal fotografier från resan på Facebook. Fotografierna bestod dels av bilder på Skyttedal och Busch Thor tillsammans med den israeliska armén, dels av grupp- och landskapsbilder.

I samband med Busch Thors kandidatur till partiledarposten 2015 publicerade Dagens Nyheter, DN, bilderna tillsammans med en artikel om partiledarvalet. Detta gjordes utan Skyttedals tillåtelse. Skyttedal krävde senare tidningen på skadestånd för användningen av fotografierna.

Var bilderna nyheter?

Huvudregeln är att konstnärliga verk, såsom fotografier, endast får användas av andra om skaparen har gett sitt tillstånd. Vid publicering i tidningar kan dock undantag göras från denna princip, om publiceringen görs i samband med nyhetsrapportering. Avgörande för detta mål är alltså om Skyttedals fotografier är så pass relevanta för DN:s nyhetsförmedling att man haft rätt att publicera dem utan Skyttedals tillåtelse.

Av de tio fotografier som DN publicerade anser domstolen att fyra stycken fick användas även utan Skyttedals godkännande. Domstolen menar att dessa bilder i kombination med den tillhörande artikeln är sådan nyhetsrapportering som omfattas av undantaget. Övriga sex fotografier – grupp- och landskapsbilderna – har däremot inte sådan koppling till nyhetshändelsen att DN fick publicera dem utan tillåtelse från Skyttedal.

Skyttedal får ersättning

Till följd av den otillåtna användningen av dessa bilder måste DN betala henne 10 000 kronor i skadestånd. Domstolen anser även att Skyttedals namn borde ha tagits med i samband med publiceringen, men för det övertrampet får Skyttedal dock ingen ersättning. Eftersom Skyttedal och DN kan sägas ha vunnit halva målet var får vardera part stå för sina rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bilder som en privatperson lägger upp på sociala medier kan i vissa lägen få användas av nyhetsmedier utan tillstånd. Om användningen är tillåten måste inte fotografen få ersättning.
  • Även tvister om små belopp kan leda till höga rättegångskostnader. Om parterna vinner ungefär hälften av målet var, som var fallet här, kan domstolen bestämma att vardera sida endast ska betala sina egna rättegångskostnader.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Linus Ekström

linus.ekstrom@alltomjuridik.se