DI kritiserar förslag till ny tullbrottsdatalag – ”saknar djupare analys”

Datainspektionen riktar kritik mot Tullverkets förslag till lagändringar som gäller hanteringen av personuppgifter i myndighetens brottsbekämpande arbete.

Tullverket har lagt fram ett förslag till ny tullbrottsdatalag som reglerar hur tullen får hantera personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet.

Datainspektionen har granskat förslaget och anser att det finns brister. Datainspektionen är bland annat kritisk till huruvida de bestämmelser som föreslås står i rimlig proportion till enskilda personers rätt till skydd mot intrång i den personliga integriteten.

Lagförslag som innebär ingrepp i den personliga integriteten ska, enligt myndigheten, föregås av noggranna överväganden som belyser konsekvenser och innefattar bedömningar av om det finns mindre ingripande alternativ för att uppnå syftet med den föreslagna åtgärden.

– Tullverkets förslag saknar en djupare analys. Vi har tidigare riktat samma kritik mot förslagen för hur Kustbevakningen och Skatteverket ska få hantera personuppgifter för brottsbekämpning, säger Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

I sitt yttrande listar Datainspektionen nio punkter med kritik mot förslaget.

Myndigheten är bland annat tveksam till att Tullverket ska få registrera uppgifter om en person som har frikänts av domstol eller där åtal har lagts ner. Inspektionen ifrågasätter också att tullen ska få spara uppgifter så länge som tio år innan de gallras.

“Datainspektionen inser att det kan finnas behov av att under en längre tid kartlägga allvarligt kriminellt belastade personer och deras nätverk. En stor del av dessa uppgifter kan dock komma att avse personer i den kriminellt belastade personens kontaktnät som inte har någon koppling till misstänkt brottslig verksamhet, som exempelvis grannar och släktingar”, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*