Bygglov tog fem år att handlägga – ”anmärkningsvärd nonchalans”

Justitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot Sotenäs kommun för att kommunens byggnadsnämnd handlagt vissa bygglovsärenden i över fem års tid. JO hoppas nu att nämnden i framtiden tar sina uppgifter på större allvar.

Justitieombudsmannen, JO, är en myndighet som finns till för att granska den statliga och kommunala förvaltningen. Tanken är att JO ska hitta systemfel och uppmärksamma dessa.

Till skillnad från Justitiekanslern, JK, har inte JO någon möjlighet att ge ersättning från staten till de enskilda som åsamkats skada till följd av bristande hantering vid en myndighet. JO kan endast rikta kritik. Det kan tyckas tandlöst, men JO-kritik tas i regel på allvar.

JO riktar nu, som myndigheten själv skriver, ”allvarlig kritik” mot Sotenäs kommun. Kommunens byggnadsnämnd, som handlägger bygglovsfrågor, har enligt JO inte följt de principer och krav som ställs på en sådan nämnd.

All myndighetshandläggning ska ske så skyndsamt som är möjligt. Det är en grundläggande princip för all offentlig verksamhet och regleras i förvaltningslagen.

I just bygglovsfrågor finns dessutom en specialregel. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska beslut om bygglov meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Denna tid kan förlängas om det är nödvändigt på grund av utredningen i målet.

I det aktuella fallet rörde det sig om tre olika beslut, där en och samma person sökt bygglov avseende tre olika fastigheter. I ett av ärendena har handläggningstiden passerat fem års tid och den handläggning som faktiskt genomförts framstår enligt JO mycket begränsad.

I ett annat ärende har över två år passerat sedan ansökan lämnades in utan att kommunen verkar ha vidtagit några åtgärder över huvud taget.

JO anser att detta är oacceptabelt och riktar hård kritik mot nämndens arbete – eller snarare brist på arbete.

I JO-besluten skrivs att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på mannens JO-anmälningar tyder på “en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtros i plan- och bygglagstiftningen”. JO hoppas nu besluten bidrar till att den aktuella nämnden i framtiden tar sina uppgifter på större allvar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • JO är en myndighet som granskar statlig och kommunal förvaltning. Du kan själv göra en anmälan till JO om du upplever att en myndighet agerar felaktigt. Läs mer på JO:s hemsida >>

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg/TT

Nils1.3

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*