Bostadsrättsförening åläggs miljonvite

En bostadsrättsförening i Stockholm åläggs miljonvite för att ha använt sin tomträtt på ett sätt som stred mot avtalet med Stockholms kommun.

Stockholms kommun yrkade att Södertörns tingsrätt, vid vite om en miljon kronor, skulle förplikta föreningen att sluta använda tomten på det sätt som föreningen gjorde. Kommunen yrkade även skadestånd om drygt 330 000 kronor.

Vad hade då hänt?
Föreningen hade enligt kommunen låtit uppföra en byggnation om 14 897 kvadratmeter trots att ett tilläggsavtal från 2010 endast medgav en area om 12 909 kvadratmeter för bostäder. Man hade alltså byggt för stort.

Tingsrätten ansåg det visat att föreningen sedan den 1 juli 2011 nyttjade en större bruttoarea än vad gällande tomträttsavtal medgav. Med anledning av detta bifölls yrkandet om vite. Tingsrätten ansåg även att föreningen, på grund av avtalsbrottet, skulle betala skadestånd till kommunen, men att det skulle stanna vid 220 000 kronor. Yrkandet bifölls därför delvis i den delen. Svea hovrätt instämmer nu i underinstansens bedömning och fastställer domen i allt väsentligt.

Vad innebär detta i praktiken?
  • Vitesförbud innebär att domstolen förbjuder viss användning, viss verksamhet eller visst agerande. Om den som blivit ålagd vitet bryter mot förbudet blir den betalningsskyldig motsvarande vitesbeloppet. Ofta bestäms vitesbeloppen till stora summor, för att de ska verka avskräckande.

Nils.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*