Bostadsrättsägare måste riva altan som byggts utan tillstånd

Tingsrätten ger rätt till en bostadsrättsförening som menar att en altan uppförts utan tillstånd. Ägarna till bostadsrätten blir nu tvungna att riva en del av altanen.

En bostadsrättsförening stämde vid Attunda tingsrätt ägarna till en lägenhet för att ägarna skulle tvingas ta bort en del av sin altan. Enligt föreningen hade altanen uppförts av lägenhetens tidigare ägare utan tillstånd, och den gick utanför gränsen för ägarnas bostadsrätt.

Lägenhetens nuvarande ägare menade att bostadsrättsföreningen visst hade givit tillstånd till altanens uppförande och utformning, både i samband med bygget och genom senare passivitet. Närmare tre år hade nämligen passerat mellan uppförandet av altanen och den aktuella tvisten. Ägarna menade också att föreningen hade handlat i strid mot likabehandlingsprincipen, eftersom föreningens andra medlemmar hade fått bygga altaner i olika storlekar och utföranden.

Tingsrätten börjar med att konstatera att det i bostadsrättsföreningen har tillämpats en praxis innebärande att medlemmarna har fått bygga altan på ett visst område utanför sina bostadsrätter, men att altanen i fråga sträckte sig utanför det tillåtna området.

Den som påstår att ett avtal har ingåtts har som utgångspunkt bevisbördan för sitt påstående. Även om vissa diskussioner om altanbygget hade förts mellan lägenhetens tidigare ägare och föreningens dåvarande styrelseordförande, anser tingsrätten att bevisningen inte är tillräcklig för att visa att föreningen uttryckligen eller genom passivitet hade tillåtit uppförandet.

Tingsrätten klargör sedan att likabehandlingsprincipen gäller för bostadsrättsföreningar, vilket innebär att sådana föreningar inte får ge någon medlem en otillbörlig fördel eller nackdel. I fallet hade dock ingen annan medlem tillåtits ha en altan som gick utanför det anvisade området. Därför anser tingsrätten att det inte strider mot likabehandlingsprincipen att vägra ägarna tillstånd till altanen.

Slutsatsen blir att ägarna åläggs att ta bort den del av altanen som ligger utanför det tillåtna området.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*