30 oktober, 2014

Bostadsköpare förlorar mot mäklaren

Ett par yrkade skadestånd från en mäklare eftersom de ansåg att han berättat vissa felaktigheter för dem om den lägenheten de senare köpte. Paret förlorar dock rättegången då tingsrätten anser att paret borde ha reklamerat felen tidigare. Det fanns dock ingen bestämmelse som reglerade reklamationstiden när köpet skedde.

Ett par köpte en bostadsrätt i Norrköping i juni år 2010. Tillträde skedde i september samma år. I köpeavtalet stod det felaktigt att parkeringsplats ingick i månadsavgiften, samt att sju dörrar i lägenheten var behäftade med fel.

Köparna yrkade skadestånd av mäklaren eftersom de ansåg att han varit vårdslös som inte informerat om parkeringsplatsen och dörrarna. Mäklaren kontrade då med att köparna inte reklamerat inom skälig tid.

Vid den aktuella tiden fanns ingen bestämmelse i fastighetsmäklarlagen om att det krävs reklamation för att få föra talan om skadestånd. Nu anser tingsrätten trots det att bland annat praxis medför att reklamationsskyldighet föreligger, och att paret inte reklamerat i tid.

Beträffande dörrarna är parterna ense om att reklamation skett skriftligen i april 2011 och tingsrätten anser nu att reklamationen inte skett inom skälig tid.

Angående parkeringsplatsen påstod köparna att reklamationen skett muntligen. De har dock lyckats visa att så har skett och tingsrätten utgår därför istället från vad mäklaren sagt – nämligen att reklamation skedde cirka två år efter tillträdet.

Tingsrätten anser att även denna reklamation är framställd för sent och köparna därmed har förlorat rätten att framställa skadeståndsanspråk. Deras talan ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Numera finns det en reklamationsfrist för dessa frågor. En köpare eller säljare som vill kräva skadestånd ska underrätta fastighetsmäklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för kravet – annars faller rätten till skadestånd bort om inte mäklaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det gäller därför att agera snabbt i dessa frågor.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sara Hovi/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se