1 april, 2019

Bolag förlorar mot anställda som gått över till konkurrent – har inte läckt företagshemligheter

Ett bolag vars kärnverksamhet består av kemikaliehantering och erbjuder sina kunder tillgång till en omfattande databas med information om kemikalier, stämde ett bolag vid tingsrätten som startats av bland annat tre tidigare anställda för att ha röjt företagshemlig information.

De tre tidigare anställda hade tillsammans med ytterligare tre andra personer startat ett nytt bolag som bedrev konkurrerande verksamhet med bolaget, då det nya bolaget även tillhandahöll ett kemikaliehanteringssystem liknande bolaget.

Tingsrätten konstaterade att bolagets datasystem med tillhörande databaser utgör affärshemligheter men att bolaget inte kunnat visa på att likheterna mellan de två olika bolagens datasystem var så anmärkningsvärda att slutsatsen kan dras det ”nya” bolaget med någon högre grad av sannolikhet har använt sig av bolagets företagshemligheter vid utvecklandet av systemet.

Enligt tingsrätten hade bolaget inte presenterat någon bevisning för att de tre tidigare anställda faktiskt skulle ha delat med sig av företagshemligt material, såsom datasäkerhetsblad, och den omständigheten att det ”nya” bolaget anlitat ett marknadsföringsbolag för att komma i kontakt med nya kunder talade emot att det nya bolaget skulle ha haft tillgång till några kundlistor.

Bolaget förlorade därmed i tingsrätten och dömdes därmed att betala det ”nya” bolagets rättegångskostnader – en totalsumma om nästan sju miljoner kronor.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr:  T 2433-15

Foto: Malin Hoelstad / SvD / SCANPIX