Bolag bundet genom konkludent handlande – mottog tjänster och betalade en faktura

Ett aktiebolag anses ha ingått avtal med ett konsultbolag genom konkludent handlande, eftersom det hade publicerat en stor mängd bolagsanalyser från konsultbolaget och vid ett tillfälle betalat en faktura för arbetet.

Ett konsultbolag som ansåg sig ha utfört avtalade tjänster för ett aktiebolag utan att få betalt stämde aktiebolaget vid Västmanlands tingsrätt.

Konsultbolagets ägare hade till aktiebolaget tillhandahållit aktie- och bolagsanalyser, vilka aktiebolaget hade använt och publicerat. Aktiebolaget menade dock att det inte hade beställt några tjänster samt att det inte fanns något avtal mellan bolagen och därför inte heller någon betalningsskyldighet.

Ägarna av de båda bolagen hade varit affärsbekanta under lång tid och bolagen hade haft vissa gemensamma projekt. Det arbete konsultbolaget nu ville ha betalt för hade utförts i kölvattnet av ett av dessa projekt. Den första frågan för tingsrätten blev därför om ett avtal som tecknats i samband med projektet kunde grunda betalningsskyldigheten. Tingsrätten konstaterar att avtalsparter var aktiebolaget och ett annat bolag, vilket aktiebolaget köpt av konsultbolaget. Därför anses avtalet inte visa att aktiebolaget beställt tjänsterna av just konsultbolaget, som alltså inte kan kräva betalning därigenom.

Tingsrätten tar sedan ställning till om ett avtal kan anses ha ingåtts genom så kallat konkludent handlande. Innebörden därav är att avtal ingås genom att parterna handlar som om de vore och anser sig vara bundna av ett avtal, även om inget avtalas uttryckligen.

I det aktuella fallet hade aktiebolaget tagit emot och publicerat konsultföretagets analyser samt vid ett tillfälle betalat en faktura för arbetet. Detta innebär enligt tingsrätten att aktiebolaget genom konkludent handlande måste anses ha ingått ett avtal med innebörden att konsultbolaget skulle leverera och få betalt för analyserna. Utifrån fakturan som aktiebolaget hade betalat anser tingsrätten att avtalet innehåller ett timarvode om 1000 kronor. Konsultbolaget får därmed rätt till ersättning om drygt 260 000 kronor.

__________________________________

Författare: Tobias Adolfsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*